ŠTARTUJEME SÚŤAŽ SLOVO BEZ HRANÍC 2023


Obľúbená recitačná súťaž v prednese poézie a prózy bude konať 20. a 21. novembra 2023 v priestoroch Sobášnej siene miestneho úradu.

Výsledky budú zverejnené na internete a vyhlásené slávnostne 23. novembra 2023 na galaprograme v Radničnej sále. Víťazov čakajú hodnotné ceny a vystúpenia na akciách Starého Mesta. Budeme radi, ak sa zapojíte. Súťažiacich bude hodnotiť odborná porota.

Každá škola môže do súťaže v danej kategórií prihlásiť maximálne 3 súťažiacich.

Prihlásiť sa môže každý, kto spĺňa súťažné kritériá uvedené v prihláške.

O presnom termíne konania vrátane časového harmonogramu jednotlivých kategórií súťaže budeme informovať na webovej stránke www.kosice-city.sk a FB mestskej časti.

Uzávierka prihlášok je 6. novembra 2023.
Prihlášky nájdete na https://kosice-city.sk/sutaz-v-prednese-poezie-a-prozy.../ alebo osobne na Miestnom úrade Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, prízemie - kancelária prvého kontaktu.

Bližšie informácie získate aj na ivana.jarosikova@kosice-city.sk.

kamagra jelcialis