Starosta úradoval v teréne


12.9.2012 sa uskutočnil kontrolný deň, v rámci ktorého starosta navštívil tie miesta v Starom Meste, ktoré prešli, alebo v blízkej budúcnosti prejdú zmenou.

Starosta MČ Ľ. Grega si osobne pozrel zrekonštruované úseky chodníkov na Czambelovej a Komenského ulici, ako aj schody pred OC Hutník na Hutníckej ulici, ktoré oprava neminie v najbližších dňoch.
Navštívili sme MŠ na Zádielskej ulici, kde prebieha rekonštrukcia dvoch miestností na triedy. V miestnostiach sú už osadené nové plastové okná. Pracovníci pri našej návšteve práve pracovali na sociálnom zariadení. Skontrolovali sme aj našich VPP pracovníkov v areáli pri ZŠ L. Novomestského.
Na Lomenej ulici pri garážach je cesta v dezolátnom stave, ale je tam už zložený materiál, ktorým sa bude cesta vyrovnávať. Už zajtra začneme aj s rekonštrukciou múrov na Hradbovej ulici.