STAROSTA POĎAKOVAL A OBDAROVAL DOBROVOĽNÍKOV Z ÚTULKU NA BOSÁKOVEJ, KTORÍ SKRÁŠĽUJÚ STARÉ MESTO


.  

Celý rok spolupracujeme, oni sú radi, že môžu byť užitoční a my, že nám pomáhajú pri zlepšovaní čistoty v Starom Meste.
"Ďakujem, chlapi, je za vami kus poctivej roboty. Som rád, že spolupracujeme a chcem vám dnes veľmi pekne poďakovať, obdarovať vás a pozvať vás na dobrú kapustnicu s klobáskou,"privítal včera našich spolupracovníkov starosta Igor Petrovčik.
ĎAKUJEME ZA VAŠU UŽITOČNÚ PRÁCU A TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU V NOVOM ROKU
kamagra jelcialis