Starosta I. Petrovčik má výhrady voči zimnej údržbe komunikácií


Včera 8.1.2019 od 22.00 hod do 23.00 hod. starosta najkrajšej MČ Košice Staré Mesto Igor Petrovčik vykonal kontrolu kvality a rozsahu zimnej údržby ciest a chodníkov.
 
„Konštatujem, že opakovane ani po 10 hodinách od skončenia sneženia firma KOSIT a.s. neplní zmluvne dohodnuté výkony v oblasti zimnej údržby v Starom Meste.
 
Odhrnuté sú v tomto čase len hlavné chodníky na Hlavnej ul., Kuzmánke a na Moyzesovej. Ostatné chodníky sú s udupaným snehom a neodrhnuté. Nebudem ich tu menovať, ale takmer 70 percent chodníkov z plánu zimnej údržby v Starom Meste je neočistených. Dokonca som bol svedkom takmer úrazu z pošmyknutia chodca pred budovou Gymnázia na Poštovej ul. foto nižšie.
 
Skontrolujem ešte raz celú MČ a podniknem konkrétne kroky na úrovni vedenia KOSIT-u.
 
Moja trpezlivosť a pochopenie majú tiež svoje hranice. Takto si zimnú údržbu chodníkov určite nepredstavujem.
 
Fotodokumentáciu mám pre vedenie KOSITu pripravenú.“

K stiahnutiu