Staromestský starosta Ľubomír Grega dnes odovzdal Ceny starostu trom jednotlivcom a jednému kolektívu


Za významné výsledky a mimoriadne zásluhy v športovej činnosti bol ocenený Marián Jaroš, ktorý ako dlhoročný úspešný zápasník a neskôr účastník šampionátov v seniorskej kategórii preslávil mesto Košice i našu mestskú časť. V súčasnosti sa venuje výchove detí ako tréner. Je zakladateľom klubu otužilcov Košické tulene. Klub funguje pod jeho vedením od roku 2000.

Miroslav Halás sa teší z Ceny starostu za významné výsledky a mimoriadne zásluhy v publicistickej činnosti. Ocenený je za dlhoročnú aktívnu prácu v Slovenskej televízii a spisovateľskú činnosť v oblasti duchovnej literatúry. Ako člen OZ Rotujúca cirkev prispieva okrem šírenia kresťanských hodnôt k duchovnej pomoci ľuďom, ktorí sa náhle ocitli v ťažkých životných situáciách.

Peter Kriš dostal Cena starostu za osobitný prínos pre rozvoj mestskej časti. Ako dlhoročný člen výboru Denného centra seniorov Mestskej časti Košice-Staré Mesto svojimi organizačnými skúsenosťami a predovšetkým aktívnou účasťou na príprave i samotnom priebehu jednotlivých akcií a podujatí DC prispieva k ich hladkému a bezproblémového konaniu.

Z kolektívov bol za významné výsledky a mimoriadne zásluhy v umeleckej činnosti ocenený spevácky súbor Jesenná ruža, ktorý v tomto roku oslávil 15. výročie svojho založenia. Počas svojej existencie úspešne reprezentoval Košice i mestskú časť na rôznych kultúrnych podujatiach.