STAROMESTSKÝ ROZPOČET NA ROK 2022 SCHVÁLENÝ, ODŠTARTUJE REALIZÁCIA MNOHÝCH PROJEKTOV PRE OBČANOV


 
STAROMESTSKÝ ROZPOČET NA ROK 2022 SCHVÁLENÝ
Starosta Igor Petrovčik ďakuje všetkým konštruktívnym poslancom za podporu!
STARÉ MESTO ČAKÁ VEĽKÝ ROZVOJ, V MNOHÝCH LOKALITÁCH ODŠTARTUJE REALIZÁCIA PROJEKTOV PRE OBČANOV!
Pokračujeme v revitalizácii detských ihrísk – komplexnou obnovou a zatraktívnením herných prvkov prejdú ihriská na Laca Novomeského a v Park Angelinum
Trhovisko na Dominikánskom námestí prejde potrebnou revitalizáciou v zmysle projektovej dokumentácie – komplexnej opravy sa dočká poškodená dlažba a pribudne cca 40 nových, estetických, s historickým jadrom ladiacim vkusných predajných stolov, ktoré nahradia staré plechové.
Pokračujeme v budovaní uzamykateľných kontajnerovísk v dvanástich lokalitách Starého Mesta podľa požiadaviek občanov ( Braniskova, ČSA 1, Dargovská 3, Komenského 38, Kuzmányho 27,Lomená 16, Kpt. Nálepku 1, Pajorova 8, Tyršovo nábrežie, Jarná 21, Kuzmányho 35). Čistota verejných priestranstiev je našou prioritou!
 Po dlhých rokoch sľubov sa konečne obyvatelia obytného komplexu Malá Praha (Jarná, Zimná, Jesenná, Letná) dočkajú rekonštrukcie spevnených plôch a komunikácie
Odštartuje občanmi roky márne žiadaná rekonštrukcia spevnených plôch a komunikácií na Lomenej ulici v medzigáražových priestoroch
Na nový chodník sa môžu tešiť aj občania Braniskovej ulice
Občania Lomenej ulice sa po rokoch dočkajú verejného osvetlenia na vnútornej strane ulice
Pustíme sa do prípravy projektov na rekonštrukcie materských škôl a strojné vybavenie jedální
Okrem toho pokračujeme v našom každodennom zabezpečovaní čistoty verejných priestranstiev a každodenných opravách a riešení vašich podnetov, aby sa komfort života v najkrajšej mestskej časti neustále zlepšoval.
Ďakujeme za podporu i vaše podnety, posúvajú nás dopredu!
izmir escort cialis