STAROMESTSKÍ ŠKÔLKÁRI Z MŠ ANGELINUM SA UČIA S TABLETOM


Digitálne technológie majú potenciál na podporu rozvoja detí už v predškolskom veku. Prostredníctvom projektu ,, Učíme sa s tabletom“, ktorý podporila Nadácia VSE sumou 5500 eur, sa v MŠ Park Angelinum snažili produktívne a primerane integrovať tieto technológie do predškolskej výchovy a využívať tablet ako zaujímavú edukačnú pomôcku.

Ako vysvetlila riaditeľka materskej škôlky Mgr. Anna Gaľová, prostredníctvom tabletov realizovali aktivity, ktoré u detí rozvíjali predpisateľskú a predčitateľskú gramotnosť, ale aj základy v matematike, či v sociálno-emocionálnej oblasti, vytvorením odkazu pre kamaráta vo forme videa.

Pedagógovia si sú vedomí, že je veľmi dôležité skoordinovať využívanie tabletov tak, aby na deti vplývali pozitívne a nestali sa pre deti najdôležitejšou činnosťou v rámci celého dňa. Primerané využívanie tejto pomôcky môže mať významný vplyv pre rozvoj gramotnosti detí predškolského veku.

„Prostredníctvom využívania tabletov a následnej digitalizácií v MŠ, sme povzbudzovali deti v spolupráci, podporovali ich v integrácii, podporovali ich v hre, ponechali im iniciatívu, podporovali spoluprácu s rodičmi,“ doplnila riaditeľka.

Digitálne technológie sa stali prirodzenou súčasťou nášho života. Deti v predškolskom veku sa s nimi stretávajú nielen v domácom prostredí, ale všade okolo seba. Skúsení predprimárni pedagógovia využívajú DT ako podporný, doplňujúci a efektívny prostriedok na kvalitnejšie napĺňanie svojich rozvojových a vzdelávacích cieľov. Teda nie ako vzdelávací cieľ, nie ako ďalšiu z moderných hračiek v materskej škole, ale ako dôležitý prostriedok.

„Deti predškolského veku, ktoré vyrastajú v digitálnej dobe, majú skúsenosti, ktoré nemožno v materskej škole ignorovať. Je potrebné ich zúročiť, pôsobiť preventívne a edukačne v rámci efektívneho využívania digitálnych technológií. Pre pedagóga v materskej škole je dôležité využiť poznatky a skúsenosti, ktoré deti s týmito technológiami majú, účelne a efektívne na tieto poznatky nadviazať, stavať na týchto skrytých možnostiach a rozširovať ich poznanie systematicky, primerane ich veku a schopnostiam. Ďakujeme Nadácii VSE, že sme si mohli zakúpiť tablety, ktoré využívame ako zaujímavú edukačnú pomôcku vo výchovno-vzdelávacom procese v našej materskej škole,“ dodáva riaditeľka materskej školy Park Angelinum Mgr. Anna Gaľová.

 

K stiahnutiu

kamagra jelcialis