STAROMESTSKÍ SENIORI, ZBYSTRITE POZORNOSŤ! OD FEBRUÁRA 2023 SA MENÍ SYSTÉM V PREDAJI LÍSTKOV A STRAVOVANÍ


Ako ste už boli mnohí informovaní, do 31. januára 2023 si môžete vybrať jedného zo zmluvných stravovacích zariadení, kde chcete chodiť na obed.

Zmluvu s MČ Košice – Staré Mesto podpísali tri jedálne a to GERA na Bačíkovej ulici, JEDÁLEŇ LESY na Moyzesovej ulici a JEDÁLEŇ VOJVODSKÁ.

Príspevky na stravovanie dôchodcov podľa výšku dôchodkov od 1. februára 2023 nájdete na https://kosice-city.sk/stravne-listky-pre-dchodcov/

Ak máte dôchodok do 500 eur a už máte z vyššie spomenutých troch, vybranú jednu jedáleň, prídete na miestny úrad na sociálny referát na prízemí číslo dverí 15 a podpíšete dohodu na tri mesiace, že sa chcete stravovať práve v tejto jedálni.

Miestny úrad následne zoznamy seniorov odošle do príslušnej jedálne, lístky sa už nebudú kupovať na úrade, ale priamo tam. MČ Košice-Staré Mesto bude posielať dotáciu podľa výšky dôchodku priamo poskytovateľovi stravy, ktorého ste si vybrali. Lístky sa vo vybranej jedálni dajú kúpiť až od 1. februára 2023, zbytočne tam nechoďte skôr. 

Ak sa rozhodnete, napríklad po mesiaci, že do tejto jedálne už nechcete v budúcnosti chodiť, musíte prísť najneskôr na konci druhého mesiaca oznámiť na sociálny referát miestneho úradu zmenu. Následne sa vám pripraví nová dohoda a po uplynutí troch mesiacov, sa začnete stravovať v inom, vami vybranom zariadení.

Ak nechcete nič meniť a v jedálni ste spokojní, aj po uplynutí trojmesačnej lehoty sa dohoda automaticky predlžuje. Podľa nového všeobecno-záväzného nariadenia na lístky do rôznych jedální nemôžu mixovať. To znamená, že každý senior, ktorý má nárok na dotáciu, si musí vybrať na tri mesiace záväzne jednu jedáleň, kde chce chodiť.

Z možnosti výberu vypadla jedáleň na Garbiarskej, ktorá patrí pod Mesto Košice.

Ak sa senior nemôže zo zdravotných dôvodov dostaviť na miestny úrad, môže spnomocniť oprávnenú osobu k podpisu tejto dohody. Splnomocnenie podpísané seniorom, ktorý má na základe predloženého aktuálneho výmeru k dôchodku z januára 2023 nárok na dotáciu, prineste k podpisu dohody s vybranou jedálňou na sociálny referát miestneho úradu na Hviezdoslavovej 7.

Ak ste v tomto roku na sociálnom referáte ešte neboli, pripomíname, že pred podpisom dohody o stravovaní je potrebné predložiť aktuálne rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku na rok 2023.

Ak vám náhodou ešte Sociálna poisťovňa výmer neposlala, musíte tam zájsť a aktuálny výmer si osobne vyzdvihnúť. Bez neho nemôžete podpísať dohodu o stravovaní s dotáciou mestskej časti.

Dôchodcovia, ktorých penzia presahuje 500, 01 eura si jedáleň vyberajú sami, nedostávajú dotáciu a nepotrebujú podpisovať žiadnu dohodu na miestnom úrade. Stačí ak si rovno zájdu do jedálne, kde sa im páči a tam ich budú informovať o cene lístka.

kamagra jelcialis