STAROMESTSKÍ SENIORI, ZBYSTRITE POZORNOSŤ! LÍSTKY NA OBED KÚPITE LEN S ROZHODNUTÍM O VÝŠKE PENZIE NA ROK 2023


Ak máte záujem o stravovanie vo vybraných jedálňach aj v tomto roku, je potrebné pred kúpou lístkov predložiť aktuálne rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku na rok 2023.
K rozhodnutiu je potrebné vyplniť žiadosť o príspevok na stravovanie a čestné vyhlásenie o tom, že nemáte iný príjem okrem dôchodku.
V prípade manželskej dvojice, ktorá žije v spoločnej domácnosti, sa príjmy posudzujú spoločne. Preto je potrebné doložiť potvrdenie o výške dôchodku a potvrdenie o výške iných príjmov obidvoch manželov, ak nejaké majú.
Tlačivá sú dostupné v KANCELÁRII PRVÉHO KONTAKTU na prízemí Miestneho úradu MČ Košice - Staré Mesto na Hviezdoslavovej 7 v Košiciach.
Stravné lístky v plnej výške sa nepredávajú. Platí to pri dôchodku výške od 500, 01 eura.
kamagra jelcialis