STAROMESTSKÍ SENIORI OSLÁVILI MESIAC ÚCTY K STARŠÍM SPEVOM A TANCOM


Október bol vyhlásený za Mesiac úcty k starším a náš miestny úrad každoročne tradične pripravuje slávnostné stretnutie s členmi denného centra seniorov.  Do posledného miestečka obsadená Radničná sála, speváčka Anka Gaja s osvedčenými šlágrami, výborná nálada - taká bola staromestská oslava seniorov, ktorí sa prišli spoločne zabaviť a porozprávať. Pozdraviť ich prišli starosta MČ Igor Petrovčik, jeho zástupca Vladimír Eperješi a za poslancov Michal Djordjevič.

" Milí seniori, obdivujem na vás vašu múdrosť, nadhľad, pokoru. Vždy sa teším z dobrých rád, ktoré mi ako vášmu starostovi udelíte. Veľmi ma tiež teší, že vám napriek veku stále v očiach horia nezbedné ohníčky, ste plní života, aktivít, tancujete, spievate, cvičíte, hráte karty, ale aj športujete. Ste pre nás mladších inšpiráciou a vzorom, a my by sme pre vás chceli byť oporou," povedal starosta Igor Petrovčik.
Slávnostnú atmosféru vyzdvihol aj riaditeľ Rady seniorov mesta Košice Ján Caban, ktorý Igorovi Petrovčikovi odovzdal ocenenie s titulom Starosta roka 2023. "Pán starosta, na toto ocenenie Vás navrhla samospráva denného centra seniorov MČ Staré Mesto ako poďakovanie za priazeň, podporu, starostlivosť a ústretovosť dlhodobo venovanú seniorom," povedal  v príhovore J. Caban.
Seniorom prišli popriať aj vicestarosta Vladimír Eperješi a poslanec Michal Djordjevič. Potom nasledoval kultúrny program "Pár skvelých nôt", blok piesní do spevu i do tanca. Zaspievala ich Anka Gaja, ktorá sa trafila do vkusu poslucháčov. S radosťou sa k nej pridali a spolu zaspomínali na hity svojej mladosti.
Takže milí naši seniori, želáme vám, aby bol pre Vás Októbrom každý mesiac v roku, aby sme Vám všetkým vždy podali pomocnú ruku, keď ju budete potrebovať a preukazovali vďaku, lásku, pozornosť a úctu, ktorú si plným právom určite zaslúžite. A aby sme sa na takýchto milých stretnutiach stretli ešte mnohokrát v zdraví, priateľstve a tolerancii.
     
kamagra jelcialis