Staromestské materské škôlky budú zatvorené, v prevádzke zostáva MŠ Jarná


OZNAM

Vzhľadom, že na MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto :

MŠ Zádielska 4

MŠ Tatranská 23

MŠ Rumanová 4

MŠ Park Angelinum 7

MŠ Hrnčiarska 1

nemajú nahlásené deti, ktoré by navštevovali MŠ počas Vianočných prázdnin v čase od 23.12.2019 do 07.01.2020 budú tieto MŠ zatvorené.

Náhradnou MŠ je MŠ Jarná 4, Košice.

Prevádzka na MŠ začína od 08.01.2020 / streda/

Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov