Staromestská recitačná súťaž “ SLOVO BEZ HRANÍC“ prilákala takmer 130 recitátorov. Galaprogram sa uskutoční 28. apríla


Úžasné! Staromestská recitačná súťaž " SLOVO BEZ HRANÍC" prilákala takmer 130 recitátorov
Po dvoch rokoch „covid pauzy“ sa v staromestskej radničnej sále zišli talentovaní malí i veľkí recitátori z celých Košíc, aby ukázali svoju lásku nielen k rodnej slovenčine, ale i k maďarčine, angličtine, lýbijčine, arabčine a vietnamčine.
„Celomestská recitačná súťaž SLOVO BEZ HRANÍC má svoj cveng, o čom svedčí aj fakt, že po dvoch pandemických rokoch sa prihlásilo takmer 130 recitárov prózy a poézie. Veľmi ma teší, že v praxi napľňame aj symbol Košíc ako mnohonárodnostného mesta, kde si všetci nažívame v priateľstve a úcte,“ s radosťou konštatuje starosta Igor Petrovčik.
„ Úspešný 24. ročník máme za sebou a som hrdá na to, že sa táto súťaž stala pevnou súčasťou kalendárov všetkých milovníkov literatúry. Dali sme šancu previesť sa nielen Staromešťanom, ale všetkým Košičanom, čo považujem za skvelý príspevok k vzdelanosti a láske k rodnej reči,“ dodal predsedníčka jednej z odborných porôt a zároveň poslankyňa MČ Staré Mesto, známa herečka Ľuba Blaškovičová.
Slávnostný galaprogram sa uskutoční vo štvrtok, 28. apríla 2022 o 17. hodine v Radničnej sále v budove Miestneho úradu MČ Košice – Staré Mesto na Hviezdoslavovej ulici 7. V programe sa predvedú recitátori, ktorí získali prvé miesta v jednotlivých kategóriach. Všetci ste srdečne pozvaní! Program moderuje Gejza Tóth, režisér a moderátor.
VÝSLEDKY

25. 04. 2022  pondelok súťažilo 76 recitátorov

Predškolský vek - poézia
1. miesto - Nina Timková, MŠ Park Angelinum 7
2. miesto - Juraj Smolár, MŠ Hrnčiarska 1
3. miesto -  Lea Zara Lévay, MŠ s VJM - Óvoda, Žižkova 4
Cena poroty -  Natália Janičková, SMŠ Tatranská 10

I. kategória (1. -3. ročník ZŠ) - poézia
1. miesto - Noémi Kertész, Gymnázium a ZŠ S. Máraiho, Kuzmányho 6
2. miesto - Adriana Olahová, ZŠ Abovská 36
3. miesto -  Šimon Repovský, ZŠ Bruselská 18
Cena poroty - Soňa Baranová, ZŠ Družicová 4

II. kategória (4. - 6. ročník ZŠ ) - poézia
1. miesto - Emma Szegedyová, ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22
2. miesto - Soňa Maňáková, ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22
3. miesto - Alžbeta Lažová, ZŠ Mateja Leckého, Jána Pavla II. 1
3. miesto - Andrej Kmak, ZŠ s MŠ Masarykova 19/A

III. kategória (7. - 9. ročník ZŠ ) - poézia
1. miesto - Amélia Kavoňová, Gymnázium Alejová 1
2. miesto - Viliam Ferko, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18
3. miesto - Veronika Kuglová, Gymnázium Alejová 1

Vek od 16 rokov - poézia
1. miesto - Lilla Köteles, Gymnázium a ZŠ S. Máraiho, Kuzmányho 6
2. miesto - Csenge Kováč, Gymnázium a ZŠ S. Máraiho, Kuzmányho 6
3. miesto - Martina Krišová, Konzervatórium Požiarnická 1
3. miesto - Slavomír Baník, Gymnázium Alejová 1


26.
04. 2022 utorok recitovalo 52 recitátorov v próze

Predškolský vek - próza

1. miesto - Tamara Tkáčová, MŠ Hronská 7
2. miesto - Klára Eštoková, MŠ Obrancov mieru 20
3. miesto - Darci Elen Fedorčák, MŠ Juhoslovanská 4

I. kategória (1. -3. ročník ZŠ) - próza
1. miesto - Stella Grohová, SZŠ Dneperská 1
2. miesto - Michaela Fečková, ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22
3. miesto -  Miriam Szabóová, Gymnázium a ZŠ S. Máraiho, Kuzmányho 6

II. kategória (4. - 6. ročník ZŠ ) - próza
1. miesto - Daniela Nemcová, ZŠ Družicová 4
2. miesto - Nela Klobošičová, Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2
3. miesto - Jakub Kohutiar, ZŠ Kežmarská 30

III. kategória (7. - 9. ročník ZŠ ) - próza
1. miesto - Csongor Mártha, Gymnázium a ZŠ S. Máraiho, Kuzmányho 6
2. miesto - Dominika Hakulinová, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18
2. miesto - David Polan, Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, Škultétyho 10
3. miesto - Šimon Peter Hubka, Gymnázium a ZŠ S. Máraiho, Kuzmányho 6


Vek od 16 rokov - próza

1. miesto - Lóránt Képeš, Gymnázium a ZŠ S. Máraiho, Kuzmányho 6
3. miesto - Daniela Šolcová, Gymnázium Šrobárova 1
3. miesto - Ema Lola Škombárová, Gymnázium Šrobárova 1

Predseda poroty pre poéziu:
Mgr. art. Peter HAVASI – známy herec, poslanec miestneho zastupiteľstva a predseda komisie kultúry
Členovia: Mgr. Judita ŠTOFKOVÁ - silná lokálpatriotka sa desaťročia venovala učiteľskému povolaniu na gymnáziu, kde učila slovenský jazyk a literatúru
PhDr. Milan Kolcun – známy košický sprievodca a úspešný spisovateľ

Predsedníčka poroty pre prózu:

Mgr. art. Ľuba Blaškovičová – známa a úspešná herečka Štátneho divadla Košice a poslankyňa miestneho zastupiteľstva a členka komisie kultúry
Členovia: Gizela SARKÖZYOVÁ - známa herečka divadla Thália
Gejza Tóth - režisér divadla Milénium
   
kamagra jelcialis