STAROMESTSKÁ BURZA KNÍH A STAROŽITNOSTÍ UŽ TÚTO NEDEĽU (19. JÚNA 2022) DOPOLUDNIA NA DOMINIKÁNSKOM NÁMESTÍ


Obľúbený „Starý pľac“ na Dominikánskom námestí, ktorého genius loci láka nielen milovníkov čerstvej zeleniny a ovocia, sa od 20. marca 2022 – v rámci Marca mesiac knihy – stal po prvýkrát aj miestom, kde sa každú tretiu nedeľu v mesiaci dopoludnia stretávajú aj milovníci kníh. Nová tradícia doplň v srdci mesta už populárnu Staromestskú burzu starožitností a kuriozít.
Cieľom spolupráce vedenia Mestskej časti Košice – Staré Mesto a Knižnice pre mládež mesta Košice by sa mala stať nová tradícia a raz mesačne ( vždy v tretiu nedeľu) sa z Dominikánskeho námestia stane nielen burza kníh, ale i knižné SWAPovisko.
Verejný swap kníh v spolupráci s Knižnica pre mládež mesta Košice bude prebiehať na obľúbenom Dominikánskom námestí v dopoludňajších hodinách a to tak, že prinesiete knihy, ktoré ste už prečítali a vyberiete si rovnaký počet iných, ktoré vás zaujmú.
V nedeľu môžete na trhu knihy, ktoré už nechcete, ponúknuť na predaj alebo darovať knižnici, ak sú zachovalé.
Pravidelným návštevníkom Staromestskej burzy kníh je aj potulkár a spisovateľ, moderátor a glosátor Milan Kolcun, ktorý predáva a podpisuje svoje autorské knihy, ale aj známa spisovateľka detských kníh Lenka Šingovská.
Súčasťou tradície knižných búrz je vždy v tretiu nedeľu dopoludnia na Dominikánskom námestí aj Staromestská burza starožitností a kuriozít, ktorú organizujeme so starožitníkom a lokálpatriotom Karolom Linhardtom.

Pre úplnosť dodávame, že Staromestská burza starožitností sa koná raz mesačne aj na námestíčku pri Urbanovej veži a to vždy v piatok pred prvou nedeľou v mesiaci počas celého dňa.

lp

kamagra jelcialis