STAROMEŠŤANIA ZA OKRÚHLYM STOLOM S PRIMÁTOROM ROKOVALI O KRYTEJ PLAVÁRNI


NA ČOM SA V PONDELOK DOHODLI?
 
Pracovné stretnutie všetkých 13 poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Staré Mesto s primátorom Jaroslavom Polačkom hodnotí staromestský starosta Igor Petrovčik ako konštruktívne.
 
„Som rád, že sme sa všetci za okrúhlym stolom stretli a zhodli v tom, že športové kluby i plávajúca verejnosť si zaslúžia modernú plaváreň a tomu zodpovedajúce služby na úrovni 21. storočia, ale aj vyššiu kapacitu pre bežných ľudí, aby si mohli zaplávať aj v atraktívnejších časoch,“ hovorí starosta MČ Košice – Staré Mesto Igor Petrovčik.
 
Dodáva, že poslanci primátorovi osobne tlmočili nespokojnosť s doterajšími ponukami na odpredaj plavárne, ktorú vlastní MČ Košice – Staré Mesto.
 
„Poslanci nie sú apriori proti predaju plavárne, ak výsledkom bude moderný plavecký areál. Nesúhlasili s nízkymi cenami (1 euro a neskôr 100 tisíc eur), ktoré primátor doposiaľ núkal MČ Staré Mesto za krytú plaváreň. Dohodli sme sa na vypracovaní súdno – znaleckého posudku na krytú plaváreň a následnom druhom kole spoločných rokovaní,“ dodal Petrovčik.
 
Mestská krytá plaváreň je v súčasnosti v plnej prevádzke a kvalita vody je výborná, čo dokumentujú aj najnovšie chemické i mikrobiologické rozbory Úradu verejného zdravotníctva v Košiciach.