STAROMEŠŤANIA, V SČÍTANÍ OBYVATEĽOV A DOMOV ZAOSTÁVAME!


📌 NÁJDITE SI 10 MINÚT ČAS A UROBTE TO PRE ROZVOJ STARÉHO MESTA
📌 Elektronické sčítanie obyvateľov prebieha od 15. februára do 31. marca 2021 tak, že sa každý sčíta sám alebo za pomoci svojich príbuzných, či blízkych osôb vyplnením formulára na www.scitanie.sk.
📌 Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami, máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania, ktoré bude prebiehať od 1. apríla najneskôr do 31. októbra 2021 s pomocou asistenta na Miestnom úrade MČ Košice – Staré Mesto alebo mobilného asistenta, ktorý príde ku vám domov len ak o neho telefonicky požiadate miestny úrad.
📌 O termíne pre Košice rozhodnú hygienici
📌 Zatiaľ netelefonujte a nechoďte na miestny úrad! O začiatku sčítania v Košiciach pomocou asistentov rozhodnú štátni hygienici podľa vývoja pandémie Covid 19. Keď sa situácia zlepší, opatrenia sa uvoľnia a v televízii, tlači oznámia termíny pre Košice. Následne ich zverejníme na www.kosice-city.sk a vy sa budete môcť prísť sčítať na miestny úrad, prípadne zavolať asistenta z miestneho úradu – evidencia obyvateľstva 055/6827 150 , nech vás príde sčítať domov.
📌 Policajný zbor v súvislosti s realizáciou sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 upozorňuje občanov, najmä seniorov, či osamelo žijúce osoby, aby boli pri sčítaní obozretní a nestali sa obeťami podvodníkov.
📌 Sčítaním pomôžete mestu
➡️ Sčítanie je veľmi dôležité pre budúci rozvoj mesta, pretože čím viac nás bude, tým vyššie podielové dane budú prúdiť do pokladnice mesta i MČ Staré Mesto, tým viac peňazí bude na opravy ciest, údržbu zelene, modernú hromadnú dopravu, školy a sociálne služby pre seniorov i mladé rodiny, sociálne i zdravotne odkázaných.