Staromešťan Pavol Matula dostal Cenu mesta Košice


Doc. RNDr. Pavol Matula, CSc. z našej mestskej časti je medzi osobnosťami, ktoré tento rok mestské zastupiteľstvo ocenilo za zásluhy o rozvoj nášho mesta a šírenie jeho dobrého mena v oblasti priemyslu, vedy, vzdelávania, kultúry, športu a iných. Cenu mesta Košice si na návrh našej mestskej časti prevzal z rúk na slávnostnom akte v piatok 12. novembra v historickej radnici.

Pavol Matula celý pracovný život zasvätil jadrovej fyzike, ktorú vyštudoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Po príchode do Košíc v roku 1966 najprv pôsobil ako odborný asistent na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ. Od roku 1969 sa jeho pracoviskom stala Klinika rádioterapie a onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou na Rastislavovej ulici, kde postupne pôsobil ako klinický fyzik, vedúco matematicko-fyzikálneho úseku. Klinickej fyzike sa venoval aj v novovzniknutom Východoslovenskom onkologickom ústave, a.s. Košice až do konca roku 2020, kedy odišiel do zaslúženého dôchodku.

Je autorom vyše 120 pôvodných vedeckých a odborných publikácií, predniesol 250 prednášok na domácich a zahraničných konferenciách a kongresoch. Spolu s J. Končíkom napísal monografiu „Klúč k rádiobiologickému modelovaniu účinkov v radiačnej onkológii (Key to Radiobiological Modelling Effects in Radiation Oncology)“, ktorú vydalo vydavateľstvo LAMBERT Academic Publishing v Nemecku. Publikácia sa dostala medzi štyri najpredávanejšie knihy na svete v odbore radiačná onkológia.

Staromešťania poznajú Pavla Matulu aj ako aktívneho člena denného centra seniorov, ktorý roky vedie spevácku skupinu Dubina.
Medzi gratulantami nechýbal staromestský starosta Igor Petrovčik, predsedníčka výboru Denného centra senior MČ Košice - Staré Mesto Mária Riesová a koordinátorka denného centra Katarína Čižmáriková.

"Sme hrdí, že v najkrajšej mestskej časti žije tak erudovaný odborník, ktorého meno poznajú na svetových kongresoch. Navyše je Pavol Matula aj výborný spoločník do debát a ako bývalý poslanec má veľa užitočných a rozumných nápadov. O jeho všestrannosti svedčí i fakt, že roky vedie spevácku skupinu Dubina. Právom si Cenu mesta Košice zaslúži a som rád, že sme ho za mestskú časť navrhli," dodal Igor Petrovčik.

 

izmir escort cialis