Staré Mesto poctil svojou návštevou prezident Rudolf Schuster.


Staré Mesto poctil svojou návštevou prezident Rudolf Schuster. So starostom Ľ. Gregom prediskutovali rozličné témy:

"Teší ma, že som sa po čase mohol znovu porozprávať s prezidentom Rudolfom Schusterom. Stretnutia s človekom, ktorý sa roky pohyboval nie len v komunálnej, ale aj vrcholovej politike a precestoval kus sveta, sú nie len zaujímavé, ale aj inšpirujúce a obohacujúce moje poznanie. V rámci nášho rozhovoru sme sa nevyhli ani problematike ďalšieho rozvoja Košíc vrátane špecifického postavenia Starého Mesta." priblížil starosta.

kamagra jelcialis