Staré Mesto má nový „Transparentný účet“


Staré Mesto má nový „Transparentný účet"

Výsledky hodnotenia transparentnosti stovky slovenských miest a samospráv zverejnila Transparency international Slovensko len pred približne dvoma týždňami. Starému Mestu sa podaril výrazný progres, keď si oproti hodnoteniu spred dvoch rokov polepšilo celkovo o 62 miest, čo ho zaradilo na 34 priečku. Starosta Starého Mesta tento úspech kvitoval, no zároveň deklaroval ďalšie kroky, ktoré by Staré Mesto urobilo ešte transparentnejším. A neostalo len pri slovách. Len niekoľko dní po zverejnení výskumu má Staré Mesto na stole podpísanú zmluvu o zriadení Transparentného účtu.
Transparentný účet je špeciálny typ bežného účtu, ktorý umožňuje širokej verejnosti nahliadnuť na detaily transakcií zrealizovaných mestskou časťou. Hoci mestská časť zverejňuje na svojej stránke všetky zmluvy, objednávky a dohody, jednotlivé transakcie z dôvodu bankového tajomstva má možnosť sledovať len jeho majiteľ. Transparentný účet je preto ošetrený špeciálnou zmluvou a umožňuje ľahké a jednoduché vyhľadávanie jednotlivých zrealizovaných transakcií. O podrobnostiach zriadenia transparentného účtu informoval starosta Ľubomír Grega: „Na transparentnom účte budeme zverejňovať informácie o transakciách, ktoré schváli miestne zastupiteľstvo, transakcie týkajúce sa dotácií pre naše inštitúcie, ktorými sú materské školy, múzeum a plaváreň, ako aj dotácie na podporu externých subjektov. Takto zverejnené budú aj finančné operácie jednotlivých investičných akcií, akými sú aktuálne plánované opravy chodníkov na uliciach Jesenná, Škultétyho, Kpt. Nálepku, revitalizácia Drevného trhu, či riešenie problematiky parkoviska na Floriánskej a Škultétyho."
Transparentný účet síce nieje na trhu žiadnou novinkou, disponuje ním len niekoľko samospráv. Podľa našich informácií ním okrem Starého Mesta disponuje len jedna slovenská obec. Veríme, že takýto jasný prehľad finančných operácií mestskej časti zabezpečí ďalší posun k lepšiemu v rebríčku slovenských miest.