Staré Mesto lídrom v úspore energií, cena v prestížnej súťaži EFEKTIA


Mestskú krytú plaváreň ocenili za novátorsky projekt v úspore energií

V celoslovenskej súťaži EFEKTIA 2019 získala Mestská krytá plaváreň, ktorej majiteľom je MČ Košice – Staré Mesto, 2. miesto v kategórií verejný sektor za projekt garantovanej energetickej služby. Súťaž o najlepšie projekty energetickej efektívnosti vo verejnom a súkromnom sektore vyhlasuje už tretí rok Asociácia poskytovateľov energetických služieb. Vyhlásenie výsledkov prebehlo minulý týždeň v Bratislave, prihlásených bolo 50 projektov.

Našou prioritou bolo dosiahnuť, aby plaváreň nekumulovala straty, fungovala efektívne a hospodárne. Ocenenie je potvrdením, že MČ Staré Mesto sa stáva lídrom v úspore energií a ukazuje cestu, ako by mali fungovať verejnoprospešné športové zariadenia,“ hovorí starosta MČ Košice – Staré Mesto Igor Petrovčik.

Projekt je spoločným dielom riaditeľa Mestskej krytej plavárne Vladimíra Hliváka, vedenia staromestskej radnice a poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Staré Mesto. Na krste nových zariadení na plavárni nechýbali ani zástupca starostu Andy Ďurica, poslanci Magdaléna Galdúnová, Ingrid Faťolová, Eva Hulmečíková, Richard Kočiš, Zoltán Hanész, Martin Konečný.

 

Pilotný projekt Garantovanej energetickej služby odštartoval v októbri, všetky inštalované zariadenia prešli skúšobnou prevádzkou, sú plne funkčné a šetria náklady na energie, zvýšili kvalitu vody, zabezpečujú stálu teplotu a osvetlenie podľa druhu prevádzky,“dodáva riaditeľ Mestskej krytej plavárne Vladimír Hlivák.

Na plavárni došlo k výmene pôvodných svietidiel v bazénovej hale za nové úsporné LED svietidlá, k výmene bazénového filtračného čerpadla, vrátane pieskovej filtrácie, potrubných rozvodov a ventilov s automatickým riadením, k dodávke novej riadiacej jednotky, systému merania a regulácie tepla a jeho prepojenie s riadením vzduchotechniky.

Úspora vzniká na menšom odbere elektrickej energie a tepla, pričom benefity z nových zariadení návštevníci ocenia ihneď.

Osvetlenie v bazénovej hale sa prepína do štyroch úrovni podľa využitia – preteky, súťaž, plávanie, údržba. Prepínajú sa podľa potreby a riešia intenzitu osvetlenia v bazénovej hale. Nová veľkokapacitná filtrácia s recirkulačným meničom zabezpečuje krištálovočistú vodu bez vzniku havarijných stavov,“ vysvetľuje Martin Nádenníček z dodávateľskej firmy Amper Saving.

Riadiaci systém Mervis slúži na ovládanie osvetlenia a výmenníkovej stanice tepla prostredníctvom počítača alebo mobilného telefónu diaľkovo aj lokálne.

Meranie a regulácia vo výmenníkovej stanici zabezpečuje komfort – stálu teplotu v celom objekte krytej plavárne, rovnako aj teplotu bazénovej a úžitkovej vody,“ dopľňa informácie Martin Jež zo subdodávateľskej spoločnosti Termomarket.

Celý projekt je obstarávaný za 342 069 eur bez DPH.

Investícia bude uhradená dodávateľom GES a jej splatenie bude z garantovanej ročnej úspory vo výške 51 509 eur bez DPH ročne. V priebehu 10 rokov úspora dosiahne 515 089 eur,“ odhaľuje pravidlá financovania Matúš Ondáš zo spoločnosti Termomarket.

Výška ročnej garantovanej úspory 51 509 eur sa delí na čiastku potrebnú na splatenie investície + platbu za energetický manažment – spolu vo výške 34 206,88 eur. Rozdiel 17 302,12 eur je ročný benefit pre plaváreň, ktorý v 10-ročnom merítku dosiahne výšku 173 021,20 eur a je garantovaný dodávateľom. Kontrola a verifikácia dohodnutých výsledkov GES bude vykonávaná nezávislým subjektom formou podpornej energetickej služby – PES.

Počas celej doby – 10 rokov nesie bremeno záruky nad zariadeniami dodávateľ a nemôžu vznikať iné náklady spojené s prevádzkou týchto zariadení. Celý projekt je hradený z úspor bez vynaloženia vlastných finančných prostriedkov,“ informuje riaditeľ Vladimír Hlivák, aké sú podmienky projektu.

ZAUJÍMAVÉ FAKTY

– výstavba Mestskej krytej plavárne odštartovala v roku 1977, dokončená bola v roku 1985 s nákladom 57 miliónov československých korún

– vlastníkom Mestskej krytej plavárne je MČ Košice – Staré Mesto od roku 2002, keď ju kúpila za 25 600 000 slovenských korún

– na kúpu si vzala úver

– po započítaní úrokov z úveru bola cena plavárne 30 022 000 slovenských korún

– od kúpy doteraz investovala MČ Staré Mesto do krytej plavárne zo svojich rozpočtov 2 044 000 eur

– za posledných 5 rokov sa príjmy plavárne pohybovali priemerne na úrovni 600 tisíc eur ročne, náklady na prevádzku však predstavovali 935 tisíc eur ročne

– Mesto Košice prispieva na plaváreň priemerne 160 tisíc ročne, v tomto roku mestské zastupiteľstvo schválilo 180 tisíc eur

– rozdiel ide z rozpočtu MČ Košice – Staré Mesto – cca 155 tisíc ročne

Súťaž EFEKTIA 2019

Motto: Najlacnejšia a najefektívnejšia energia je tá, ktorá sa ušetrí a nespotrebuje. Tá, ktorá prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, udržateľnosti a teda aj k ochrane životného prostredia.

Súťaž vyhlasuje Asociácia poskytovateľov energetických služieb už tretí rok – oceňuje najlepšie projekty energetickej efektívnosti vo verejnom a súkromnom priestore

Dlhodobou ambíciou projektu EFEKTIA je nielen získať verejné uznanie pre progresívne mestá, obce, organizácie a spoločnosti, ale aj prispievať k tomu, že verejný a súkromný sektor bude poznať všetky výhody, ktoré so sebou prináša GES – garantovaná energetická služba.

Možno neviete….

Slovensko je prvá krajina v rámci Európskej únie, ktorá má pripravenú legislatívu podľa nových pravidiel Eurostat-u, vďaka čomu je možné začať s prípravou nových projektov garantovanej energetickej služby (GES) bez dopadu na verejný dlh a tým optimalizovať financovanie rekonštrukcií verejných budov. Zrealizované projekty obnovy budov vďaka garantovanej energetickej službe sa tak môžu stať vzorom aj pre ostatné krajiny.

K stiahnutiu