Staňte sa spolutvorcami klimatickej pocitovej mapy mesta Košice


ZMENA KLÍMY A KOŠICE

Staromešťania, zapojte sa aktívne do klimatického pocitového mapovania verejných priestorov v našom meste.

Častejšie extrémy počasia v Košiciach ovplyvňujú život nás všetkých. Prostredníctvom tohto mapovania chceme spoznať Vaše skúsenosti, poznatky a pocity spojené s verejnými priestormi v meste Košice v časoch extrémnych horúčav, sucha a prívalových dažďov, ako aj s kvalitou ovzdušia.

Ako využijú vaše vstupy
Váš názor bude súčasťou rozsiahleho hodnotenia zraniteľnosti mesta Košice na dopady zmeny klímy. Hodnotenie zraniteľnosti ukáže na mape Košíc miesta, kde je najviac potrebné realizovať riešenia pre zvýšenie kvality života v našom meste.

Ako vyjadriť svoj názor
Podeľte sa s nami o vaše skúsenosti a názory zodpovedaním 5 jednoduchých otázok:
1. Kde sa kvôli nadmernému teplu počas horúčav cítite nepríjemne a prečo?
2. Kde sa počas horúčav cítite príjemne a prečo?
3. Ktoré priestranstvá bývajú postihnuté suchom a čím sa to prejavuje?
4. Kde sa zhromažďuje, prípadne kadiaľ sa valí dažďová voda pri prívalových zrážkach?
5. Kde je zlá kvalita ovzdušia a prečo?

Ku každej otázke môžete označiť viac rozličných miest – buď ako bod, líniu alebo plochu, spolu so stručným popisom/komentárom/zdôvodnením. Ako posledný krok nezabudnite vašu mapu odoslať.

Mapovanie prebieha do 15. 11. 2019.

Toto mapovanie je súčasťou širšej témy reakcia na zmenu klímy v Košiciach – Košice ±40 °C.

Viac o téme a aktivite sa dozviete na: http://www.kri.sk/sk/portfolio/kosiceplusminus40/ a www.facebook.com/kosiceplusminus40