Športovo-relaxačné centrum opäť otvorené


Športovo-relaxačné centrum v suteréne budovy miestneho úradu je opäť otvorené.

Vstup do budovy bude možný za dodržania týchto hygienických opatrení:

1. nosenie respirátorov osobami pohybujúcimi sa v budove miestneho úradu,

2. použitie dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy,

3. dodržiavanie odporúčanej vzdialenosti medzi osobami minimálne 2 m,

4. návštevníkov športovo-relaxačného centra usmernia zodpovední pracovníci,

5. za krúžkovú činnosť sú zodpovedné vedúce jednotlivých krúžkov,

6. pri vstupe do  športového centra sa návštevníci zapíšu, kde uvedú svoje meno, priezvisko a tel. kontakt.,

7. potrebné je dodržiavať hygienikom stanovené kapacity jednotlivých miestností,

8. prechodne platí zákaz hromadných akcií v interiéri.

Rozhodnutie sa môže zmeniť v súlade s vývojom epidemiologickej situácie a prijímaním nových opatrení a nariadení hlavného hygienika SR.

Viac informácií nájdete aj na:

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatie_7-5-2021_avizovane_zmeny.pdf

Otváracie hodiny:

Pondelok: 12:50 hod. do 16:10 hod.

Utorok: 8:50 hod. do 12:10 hod.

Streda:  8:50 hod. do 12:10 hod.

Štvrtok: 8:50 hod. do 12:10 hod.

Piatok: 8:50 hod. do 12:10 hod.