SPEVÁCI A SPEVÁČKY, POZOR! 15. ROČNÍK SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE SPEV BEZ HRANÍC SA BLÍŽI


Súťaž sa bude konať 26. júna 2023 v priestoroch Radničnej sály Miestneho úradu MČ Košice - Staré Mesto na Hviezdoslavovej 7.
Výsledky budú zverejnené na internete a slávnostne vyhlásené na verejnom Galaprograme 30. júna o 18.00 hod. na Dominikánskom námestí.
Uzávierka prihlášok je 21. júna 2023.
Víťazov čakajú hodnotné ceny a vystúpenia na akciách Starého Mesta. Budeme radi, ak sa zapojíte. Súťažiacich bude hodnotiť odborná porota.
Prihlásiť sa môže každý, kto spĺňa súťažné kritériá, uvedené v prihláške. O presnom termíne konania, vrátane časového harmonogramu jednotlivých kategórií súťaže, budeme informovať na webovej stránke www.kosice-city.sk a FB mestskej časti - FB MČ Košice - Staré Mesto oficiálna stránka.
Prihlášky nájdete na stránke www.kosice-city.sk, osobne na Miestnom úrade Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, prízemie - kancelária prvého kontaktu.
kamagra jelcialis