Sobášiaci poslanci


Mgr. art. Ľubica Blaškovičová

Michal Djordjevič, MBA

Vladimír Eperješi

Ing. Ingrid Faťolová

Mgr. Peter Gacík

MUDr. Magdaléna Galdunová

Mgr. Ľubomír Grega, MBA

Ing. Eva Hulmečíková 

Ing. Richard Kočiš 

Mgr. Martin Konečný, PhD. 

MUDr. Pavol Priester 

Mgr. Renáta Zolnaiová

doc. PhDr. Alena Zvarová Bašistová, PhD.

e-mailové adresy poslancov nájdete na https://kosice-city.sk/miestne-zastupitelstvo/poslanci/

kamagra jelcialis