Sobášiaci poslanci


Mgr. art. Ľubica Blaškovičová - lubapeto@netkosice.sk

Michal Djordjevič - michal.djordjevic@gmail.com

Andrej Ďurica - andrej.durica@kosice-city.sk

Mgr. Peter Gacík - peter.gacik@gmail.com

MUDr. Magdaléna Galdunová - magdalena.galdunova88@gmail.com

Mgr. art. Peter Havasi - havasipeter@gmail.com

Ing. Eva Hulmečíková - eva.hulmecikova@gmail.com

Ing. Richard Kočiš - richard.kocis@kosice-city.sk

Mgr. Martin Konečný, PhD. - martin.konecny.kosice.city@gmail.com

MUDr. Pavol Priester - pavol.priester@gmail.com

izmir escort cialis