SLOVO BEZ HRANÍC 2022 – HARMONOGRAM SÚŤAŽE


P o z v á n k a

Na základe zaslaných prihlášok a splnených súťažných kritérií Vás pozývame na

24. ročník celomestskej recitačnej súťaže Slovo bez hraníc 2022, ktorý sa uskutoční v dňoch 25. a 26. apríla 2022, v Radničnej sále Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto.

Súťaž sa uskutoční podľa kategórií takto:

25. apríl 2022: (pondelok) - registrácia a súťaž sa uskutoční v Radničnej sále Miestneho úradu mestskej časti Košice - Staré Mesto

                                                             (hlavný vchod na MÚ , Hviezdoslavova č. 7)

Veková kategória :

Registrácia :

Začiatok súťaže :

1.) Predškolský vek

Poézia:

09.45 hod. v Radničnej sále

10.00 hod. v Radničnej sále

2.) I. kategória

1.-3. ročník ZŠ

Poézia:

11.15 hod. v Radničnej sále

11.30 hod. v Radničnej sále

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA

3.) II. KATEGÓRIA

4.-6. ročník ZŠ

Poézia:

13.00 hod. v Radničnej sále

13.10 hod. v Radničnej sále

4.) III. KATEGÓRIA

7.-9. ročník ZŠ

Poézia:

14.15 hod. v Radničnej sále

14.30 hod. v Radničnej sále

5.) KATEGÓRIA od 16 rokov

Poézia:

15.15 hod. v Radničnej sále

15.30 hod. v Radničnej sále

26. apríl 22: ( utorok) - registrácia a súťaž sa uskutoční v Radničnej sále Miestneho úradu mestskej časti Košice - Staré Mesto

                                                   ( hlavný vchod na MÚ , Hviezdoslavova č. 7)

Veková kategória :

Registrácia :

Začiatok súťaže :

1.) Predškolský vek

Próza:

09.45 hod. v Radničnej sále

10.00 hod. v Radničnej sále

2.) I. KATEGÓRIA

1.-3. ročník ZŠ

Próza:

10.50 hod. v Radničnej sále

11.00 hod. v Radničnej sále

3.) II. KATEGÓRIA

4.-6. ročník

Próza:

11.30 hod. v Radničnej sále

11.40 hod. v Radničnej sále

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA

4.) III. KATEGÓRIA

7.-9. ročník

Próza:

13.15 hod. v Radničnej sále

13.30 hod. v Radničnej sále

5.) KATEGÓRIA od 16 rokov

Próza:

14.30 hod. v Radničnej sále

14.45 hod. v Radničnej sále

GALAPROGRAM

s vyhlásením výsledkov súťaže a vystúpením víťazov sa bude konať:

28. apríl (štvrtok) o 17.00 hod. v Radničnej sále Miestneho úradu mestskej časti Košice - Staré Mesto ( hlavný vchod na MÚ , Hviezdoslavova č. 7)

Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke :

www.kosice-city.sk a na FB mestskej časti.

U p o z o r n e n i e 

Súťažiaci musia vedieť texty naspamäť.

Nie je prípustné text čítať, inak bude súťažiaci diskvalifikovaný !

Upozorňujeme aj na to, že dĺžka vystúpenia nesmie presiahnúť:

- u detí predškolského veku max. 2 minúty

- u detí ZŠ max. 2,5 minúty

- zvyšné kategórie max. 3,5 minút

- porota má právo skrátiť vystúpenie súťažiaceho

- organizátor si vyhradzuje právo úpravu časov daných kategórií počas priebehu súťaže

Prosíme o dodržanie časov pri registrácií, začiatok súťaže jednotlivých kategórií je orientačný. Zároveň Vás žiadame o dodržanie všetkých aktuálnych protipandemických opatrení.

V Košiciach 19. 04. 2022

Kontakt: ivana.jarosikova@kosice-city.sk

kamagra jelcialis