Slovo bez hraníc 2019 sa uskutoční po prvýkrát v novom marcovom termíne.


Už budúci pondelok 25. marca 2019 sa otvorí Sobášna sieň Miestneho úradu MČ Košice-Staré Mesto. Privítame v nej súťažiacich, ktorí na literatúru ani v elektronickej dobe plnej tabletov a mobilov nezanevreli.

Začíname už o 10.00 hod. poéziou. Utorok bude patriť próze. Do súťaže sú prihlásené všetky vekové kategórie – deti od 5 rokov až po 75- ročnú súťažiacu. Slovo bez hraníc je charakteristické aj tým, že sa súťaži nielen v slovenskom, či maďarskom jazyku, odborná porota si vypočuje aj angličtinu, ruštinu, či dokonca prednes v arabčine.

Celkovo je do súťaže Slovo bez hraníc prihlásených viac ako 135 súťažiacich, z čoho sa veľmi tešíme.

Výsledky súťaže budú uverejnené na webovej stránke mestskej časti www.kosice-city.sk. Galaprogram je naplánovaný na 28. marca (štvrtok) 2019 o 17:00 hod. v Radničnej sále MÚ MČ Staré Mesto na Hviezdoslavovej ulici 7, kde spolu so starostom najkrajšej Mestskej časti Staré Mesto Igorom Petrovčikom odmeníme výnimočné recitátorské talenty.

Zloženie porôt je nasledovné:

Pondelok-poézia

Mgr. art. Ľubica Blaškovičová – predsedníčka poroty, herečka Štátneho divadla Košice,

PhDr. Milan Kolcun- známy košický sprievodca a stredoškolský profesor,

Gizela Sarközyová- herečka Štátneho divadla Košice, odborníčka na maďarský jazyk

Utorok-próza

Mgr. art. Peter Havasi- predseda komisie, predseda Komisie kultúry, športu a školstva, herec,

Mgr. art. Beáta Drotárová- herečka Štátneho divadla Košice,

Gejza Tóth- známy moderátor a herec.

POZVÁNKA-Slovo bez hraníc2019

K stiahnutiu