SENIORSKÝ JUNIÁLES A DEŇ OTCOV-TOMBOLA A ZÁBAVA


 

Teplo vonku, teplo v srdci. Naši seniori z denného centra napriek vlne horúceho počasia prijali pozvanie vedenia Miestneho úradu MČ Staré Mesto i výboru denného centra a 11. júna popoludní sa zúčastnili na Juniálese v T-systems športovo-zábavnom areáli na Alejovej. Už pri príchode im pošteklila nos vôňa guláša, ktorý im do pripravených misiek odborne zdatne nakladal náš všeumelec Ján Spišák. Zhodou okolností mal v ten deň narodeniny a keď to vyšlo najavo, vyše pol stovky staromestských seniorov mu zaspievalo mohutné Živió!

Potom sa areálom niesol spev ženskej speváckej skupiny Malina, ktorý bol taktiež gratuláciou – tentoraz pre všetkých mužov, ktorí v nedeľu oslávia svoj Deň otcov.  Speváčky v krásnych krojoch vystriedali páni v trampskom oblečení – mužská spevácka skupina Dubina. Zaspievali pásmo piesní, ktoré si pripravili, pričom im výnimočne pomáhali dve dámy. O výbornej nálade svedčilo aj to, že si dobre zanôtilo tiež obecenstvo.

Seniorov prišli pozdraviť starosta MČ Staré Mesto Igor Petrovčik a prednosta Matúš Háber. Obaja zdatne asistovali organizátorom – pán starosta pri tombole, ktorú sponzorsky zabezpečila koordinátorka denného centra Katarína Čižmáriková, a pán prednosta v podstate pri všetkom od športu po jedlo.

Júnové popoludnie staromestskí seniori strávili v príjemnej spoločnosti podľa svojich záujmov. Mnohí využili možnosti areálu na športovanie – petang, hod basketbalovou loptou, hod lietajúcimi taniermi, hod krúžkov na cieľ. Veľká skupina sa sústredila okolo harmonikára Alexandra Suška a zaspievala piesne vari od Prahy po Svidník.

 

K stiahnutiu