Seniori vo fašiangovom móde


Šišky, pampúšiky, kreple, chraple, fulanky a kadejako inak sa nazýva lahodná kysnutá smažená dobrota, typická pre fašiangové obdobie na Slovensku. Ich vôňa v utorok 4. februára rozvoniavala v Radničnej sále miestneho úradu, kde členovia denného centra seniorov veselo oslávili tohtoročné Fašiangy. Predsedníčka samosprávy DCS Mária Riesová v pôsobivej maske, typickej pre toto obdobie, pripomenula, že je to čas veselosti, radosti a hojnosti: „Zvyky a obrady fašiangového obdobia symbolizovali činnosti na zabezpečenie úrody a plodnosti.“ Vo veselom duchu sa niesol aj pozdrav starostu MČ Staré Mesto Igora Petrovčika, ktorý vyjadril obdiv nad energiou staromestských seniorov a prisľúbil podporu ďalších ich aktivít.

V kultúrnom programe sa predstavila ženská tanečná skupina Šťastné ženy i speváčky súboru Malina, ktoré si pripravili pásmo fašiangových pesničiek i riekaniek. O dobrú zábavu sa postaral moderátor večera a DJ Ján Spišák. Jedálny lístok obohatili niektoré členky DCS vlastnoručne zhotovenými šiškami.