Seniori si zvolili novú samosprávu


Členovia Denného centra seniorov sa 28. novembra 2019 zišli na členskej schôdzi. Popri správe o činnosti DCS za uplynulé dva roky, ktorú predniesla predsedníčka samosprávy Mária Riesová, správe o hospodárení od Anny Naštovej a správe revízneho kontrolóra Ladislava Lukáča, bola nosným bodom programu voľba nového výboru. Prítomní členovia denného centra, ktoré so svojimi 274 riadne zapísanými členmi patrí medzi najväčšie v Košiciach, jednomyseľne opätovne zvolili za predsedníčku samosprávy Máriu Riesovú. Následne volili aj členov nového výboru, ktorý bude na návrh predsedníčky pracovať vo funkčnom období 2019-2021 v zložení: Peter Kriš, Ján Minarčík (podpredseda), Klára Andrássyová, Ľudmila Fabiánová, Viera Dorčáková a Matúš Pončák.

Denné centrum seniorov, ktoré poskytuje svojím členom zo Starého Mesta veľa možností na kultúru, šport, rozvíjanie záujmových činností (spev, hudba, tanec, šikovné ruky, šach, karty, atď.), organizuje prednášky na zdravotné i bezpečnostné témy, zájazdy po Slovensku i okolitých krajinách , uvíta ďalších členov. Prihlásiť sa možno priamo v dennom centre na prízemí budovy miestneho úradu na Hviezdoslavovej 7. Nová samospráva zároveň upozorňuje svojich členov, že členské treba uhradiť do 31. marca 2020.

(čiž)

 

Novozvolená samospráva DCS (zľava) M. Pončák, M. Riesová, J. Minarčík, K. Andrássyová, P. Kriš, V. Doráková, Ľ. Fabiánová.