Sčítanie obyvateľstva začína 15. februára 2021 – ELEKTRONICKY Z POHODLIA DOMOVA


Podľa zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov sa v dňoch od 15.2 do 31.03.2021 uskutoční sčítanie obyvateľov. Sčítavajú sa štátni občania SR s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, občania Európskej únie s obvyklým bydliskom na území SR a štátni príslušníci tretej krajiny s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom na území SR

Sčítanie obyvateľov je jedinečná príležitosť, ako pomôcť nášmu mestu či mestskej časti, ktoré aj vďaka vašim údajom získajú relevantnejšie údaje na ďalších 10 rokov.

Tie dokážu napomôcť napríklad pri budovaní novej infraštruktúry, nových parkov či môžu zjednodušiť získavanie eurofondov, podľa počtu obyvateľov dostávajú mestské časti podielové dane z mesta. 

Obyvateľ sa sčítava prioritne sám (resp. s pomocou blízkej osoby) vyplnením elektronického sčítacieho formulára, do ktorého uvedie údaje vzťahujúce sa k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým bola polnoc z 31.12.2020 (štvrtok) na 1.1.2021 (piatok).

Viac na www.scitanie.sk

Na základe požiadania obyvateľa, ktorý nemá počítač a ani príbuzných, ktorí by mu so sčítaním pomohli, pošlú obce asistenta, ak o to občan požiada. Ten má má pomôcť obyvateľovi sčítať sa, ak nie je schopný prísť osobne na úrad alebo ho sčítajú, keď sa na úrad s touto požiadavkou dostaví.

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa elektronické sčítanie oddelilo od asistovaného.

Elektronické prebehne od 15. februára do 31. marca 2021, asistované sa posunulo na termín od 1. apríla do 31. októbra 2021.

V oboch prípadoch sa uvádzajú údaje platné k polnoci medzi Silvestrom a Novým rokom.

Urobte klik k lepšej budúcnosti nášho mesta a mestskej časti aj vy!

Sčítanie začína už 15. 2. 2021.