Sčítanie obyvateľov, domov a bytov


Tlačová správa o prebiehajúcom sčítaní domov a bytov v Košickom kraji

 

Podrobné informácie o sčítaní obyvateľov, domov a bytov nájdete na stránke https://www.scitanie.sk/