Rozmiestnenie kontajnerov v Starom Meste v roku 2013


Rozpis rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov na území MČ Košice-Staré Mesto pre rok 2013 je vyhotovený zvlášť pre obdobie od 05.03.2013 do 09.07.2013 a zvlášť pre obdobie od 30.07.2013 do 26.11.2013.

Pokiaľ budú chcieť obyvatelia zmeny v rozmiestnení VKK pre obdobie od 30.07.2013 do 26.11.2013, môžu ich uplatniť najneskôr do 20.6.2013, a to prostredníctvom správcu bytového domu alebo predsedu SVB listom na adresu úradu alebo mailom na adresu: ladislav.sarocky@kosice-city.sk.

Rozmiestnovanie prebieha v rámci akcie "Celoročné upratovanie" a nahradzuje tzv. "Jarné upratovanie" a " Jesenné upratovanie" z obdobia od r. 1993 do r. 2005.

Celoročné upratovanie organizuje mesto Košice v spolupráci s mestskými časťami. Náklady uhrádza v plnom rozsahu mesto. Občania môžu do kontajnerov ukladať objemový odpad a drobný stavebný odpad.

 

K stiahnutiu