Prekopávky, zábrany na komunikáciach na území MČ Košice – Staré Mesto


 

Prehľad oznámení.
P.č. Žiadateľ
Miesto prekopávky - prekážky

Termín

začatia

Termín

ukončenia

104. Ing.P.Gardošíková-LUNA ul.Park Angelinum 10 19.10.2021 31.10.2021
103. Slovak Telekom, a.s. ul. Hradbova 9 30.09.2021 25.10.2021
102. TEHO,s.r.o. ul.Hlavná 68 29.09.2021 30.10.2021
101. VVS,a.s. ul.Štúrova - stará sladovňa 20.09.2021 20.10.2021
100. prof.Thdr.C.Hišem, PhD. ul. Masarykova 07.10.2021 29.10.2021
99. TEHO s.r.o. ul.Hlavná 68 04.10.2021 ukončené
98. ABConstruct s.r.o. ul.Baštová 04.10.2021 15.11.2021
97. K&K Systems s.r.o. ul.Löfflerova, Svätoplukova, Jiskrova, Thurzova, Kmeťova, Rumanova 04.10.2021 31.12.2021
96. Izolex Bau s.r.o. ul.Grešákova, Mojmírova 30.09.2021 31.12.2021
95. SVBaNP Hegedus ul.Hlavná 24.09.2021 26.11.2021
94. p.V.Lošoncziová ul.Zvonárska 27.09.2021 05.11.2021
93. Ing.P.Granec ul.Hlavná 27.09.2021 26.11.2021
92. Rímskokatolícka cirkev ul.Timonova 27.09.2021 26.11.2021
91. Rímska únia Rádu sv.Uršule ul.Hlavná 23.09.2021 05.11.2021
90. Ing.Z.Mikitová ul.Hlavná 09.10.2021 10.10.2021
89. STRECHY Sk,s.r.o. ul.Univerzitná, Kováčska 15.10.2021 28.02.2022
88. MOLIP,s.r.o. ul.Kuzmányho 13.09.2021 15.10.2021
87. Bytové hospodárstvo, s.r.o. ul.Park Angelinum 5 07.09.2021 25.09.2021
86. VVS,a.s. ul.Hlavná 7 16.08.2021 28.08.2021
85. VVS,a.s. ul.Rooseveltova 20 17.08.2021 04.09.2021
84. Ing.P.Gardošíková ul.Park Angelinum 10-12 23.08.2021 20.09.2021
83. Mgr.art.I.Havasi ul.Hlavná 27.08.2021 31.10.2021
82. Ing.A.Kišiday ul.Slovenskej jednoty 01.09.2021 07.10.2021
81. BPMK,s.r.o. ul.Protifašistických bojovníkov 30.08.2021 08.09.2021
80. Teho,s.r.o. ul. Slovenskej jednoty 13 12.08.2021 do ukončenia
79. Chemkostav a. s. Baštová - chodník a 4 parkovacie miesta 16.08.2021 31.03.2023
78. HEST CO spol. s r.o. Senný trh a Bajzova ulica - chodník 16.08.2021 15.09.2021
77. VSE,a.s. ul. Moyzesova, Zbrojničná 21.07.2021 25.08.2021
76. Slovak Telekom,a.s. ul. Kasárenské nám. 22.07.2021 25.08.2021
75. VVS,a.s. ul.Zádielska 02.08.2021 25.08.2021
74. prof.Thdr.C.Hišem, PhD. ul. Masarykova 05.08.2021 12.08.2021
73. BREDY ENERGY s.r.o. ul.Branisková, Nám.L.Novomeského 02.08.2021 30.09.2021
72. Ing.T.Putnoky ul.Stará Baštová 09.08.2021 13.08.2021
71. Konzervatórium Timonova ul.Moyzesova 08.08.2021 13.08.2021
70. COLAS Slovakia,a.s. ul.Továrenská 26.07.2021 31.08.2021
69. ATAS Group,s.r.o. ul.Jesenského 29.07.2021 09.08.2021
68. VVS,a.s. ul.Hlavná 7 27.07.2021 25.08.2021
67. MASTRO Real Slovakia,s.r.o. ul. Bočná 26.07.2021 05.09.2021
66. MVDr.P.Plachý ul.Mäsiarska 26.07.2021 26.07.2021
65. Tumis,s.r.o. ul. Pribinova 22.07.2021 05.08.2021
64. ABOVIA s.r.o. ul.Bačíkova, Mäsiarska 22.07.2021 20.08.2021
63. IZOLEX BAU,s.r.o. ul.Letná, Zimná 20.07.2021 31.08.2021
62. TEHO,s.r.o. MŠ Tatranská 23 12.07.2021 do ukončenia
61. Spojstav,s.r.o. ul.Podtatranského a Štefánikova 12.07.2021 31.08.2021
60. VVS,a.s. ul.Kmeťova 15.07.2021 20.07.2021
59. Mesto Košice ul.Hviezdoslavova 28.06.2021 28.07.2021
58. UNIBUILD,s.r.o. ul.Štúrova 34 23.06.2021 do ukončenia
57. VVS,a.s. ul.Tyršovo nábrežie 14.06.2021 30.06.2021
56. MULLDEX,s.r.o. ul. Štefánikova 01.07.2021 31.08.2021
55. Antik Telecom,s.r.o. ul.Bellova 17.06.2021 25.06.2021
54. Košická arcidiecéza ul.Hlavná 21.06.2021 20.08.2021
53. VVS,a.s. ul. Hradbova 5-14 05.05.2021 10.06.2021
52. VVS,a.s. ul.Masarykova 5 12.05.2021 10.06.2021
51. Spojstav,s.r.o. ul. Štefánikova, Podtatranského, Hrnčiarska, Stará Baštová 28.05.2021 31.08.2021
50. VH TRADE s.r.o. ul. Hlavná 49 08.06.2021 08.06.2021
49. TAKOV-STAV, s.r.o. ul.Pribinova 04.06.2021 04.06.2021
48. p.Z.Hrešková ul.Zámočnícka 4 29.4.2021 15.06.2021
47. KSK ul.Železničná 16.06.2021 16.06.2021
46. U.S.Steel Košice,s.r.o. ul.Alžbetina 20.05.2021 15.06.2021
45. MUDr.T.Beneš ul.Kmeťova 25.05.2021 27.07.2021
44. KMM group s.r.o. ul.Hlavná a Kasárenské námestie 24.05.2021 24.05.2021
43. Barno,s.r.o. ul.Hlavná 117 - Továrenská 14.05.2021 17.05.2021
42. VVS,a.s. ul.Hradbova 5 17.05.2021 17.05.2021
42. TEHO,s.r.o. ul.Dargovská 2 17.05.2021 18.05.2021
41. VVS,a.s. ul.Puškinova 14 14.05.2021 14.05.2021
40. p.A.Nagy ul.Hlavná 17.05.2021 13.06.2021
39. IKOZ,s.r.o. ul.Bellova 07.05.2021 17.05.2021
38. Spojstav,s.r.o. ul.Timonova 10.05.2021 28.05.2021
37. Spojstav,s.r.o. ul.Bajzova 03.05.2021 07.05.2021
36. Dominikánsky konvent ul.Mäsiarska 110.5.2021 11.05.2021
35. TEKO,a.s. ul.Zimná 6 05.05.2021 10.06.2021
34. ABConstruct,s.r.o. ul.Alvinczyho-Bellova 03.05.2021 30.06.2021
33. Slovak Telekom, a.s. ul.Bajzova 06.04.2021 20.4.2021
32. IKOZ,s.r.o. ul.Protifašistických bojovníkov - Mlynská 3 dni do termínu ukončenia 30.04.2021
31. Tri kocky, s.r.o. ul. Zvonárska 21.04.2021 23.04.2021
30. Rímskokatolícka cirkev ul.Timonova 20.04.2021 22.06.2021
29. SVBaNP ANDRÁSSY ul.Hlavná 12.04.2021 30.11.2021
28. TAKOV_STAV s.r.o. ul.Dominikánske námestie 09.04.2021 21.04.2021
27. Bytové hospodárstvo,s.r.o. ul.Komenského 21 26.03.2021 30.04.2021
26. VVS,a.s. ul.Kuzmányho 41 30.03.2021 30.04.2021
25. SWAN KE,s.r.o. ul.Zbrojničná 3 29.03.2021 30.04.2021
24. Spojstav,s.r.o. ul.Kasárenské nám., Štefánikova 29.03.2021 29.04.2021
23. VVS,a.s. ul.Hviezdoslavova - Gorkého 14.03.2021 15.04.2021
22. Bytové hospodárstvo,s.r.o. ul.Letná 30 16.03.2021 15.04.2021
21. Panta Rhei s.r.o. ul.Hlavná 27 01.04.2021 20.04.2021
20. Solmea s.r.o. ul.Moyzesová, Hviezdoslavova 06.04.2021 30.04.2021
19. M.Ružička ul.Továrenská 8 20.03.2021 21.03.2021
18. VVS,a.s. ul.Bajzova, Senný trh 17.02.2021 20.03.2021
17. SWAN KE,s.r.o. ul.Kuzmányho 08.03.2021 25.03.2021
16. Mgr.art.J.Jeník ul.Moyzesova 15.03.2021 15.05.2021
15. M.Jančary ul.Svätoplukova 22.03.2021 30.03.2021
14. LUMINOR,s.r.o. ul.Hrnčiarska a Podtatranského 08.03.2021 30.04.2021
13. Ing.M.Bloch ul.Bajzová 05.03.2021 05.03.2021
12. VVS,a.s. ul.Letná 24 15.02.2021 15.03.2021
11. VVS,a.s. ul.Hradbová 8 31.01.2021 28.02.2021
10. VVS,a.s. ul. Bačíkova - Mäsiarska 25.01.2021 28.02.2021
9. VVS,a.s. ul.Masarykova 20 13.01.2021 28.02.2021
8. Izolex Bau,s.r.o. ul.Garbiarska 15.03.2021 31.03.2021
7. AP ANDREAS,s.r.o. ul.Hlavná 40 03.02.2021 03.03.2021
6. ABC dom,s.r.o. ul.Protifašistických bojovníkov 07.03.2021 07.05.2021
5. VH TRADE s.r.o. ul.Zvonárska 6 17.02.2021 05.03.2021
4. VH TRADE s.r.o. ul.Hlavná 49 17.02.2021 19.02.2021
3. VVS, a. s. ul.Bačíkova - zastávka MHD 05.01.2021 28.02.2021
2. VVS,a.s. ul.Moyzesova 6 27.12.2020 25.02.2021
1. VVS, a.s. ul.Hradbová č. 10 26.12.2020 25.02.2021