Prekopávky, zábrany na komunikáciach na území MČ Košice – Staré Mesto


 

Prehľad oznámení.
P.č. Žiadateľ prekopávky Miesto prekopávky Termín zahájenia realizácie prekopávky Termín ukončenia prekopávky
31. Tri kocky, s.r.o. ul. Zvonárska 21.04.2021 23.04.2021
30. Rímskokatolícka cirkev ul.Timonova 20.04.2021 22.06.2021
29. SVBaNP ANDRÁSSY ul.Hlavná 12.04.2021 30.11.2021
28. TAKOV_STAV s.r.o. ul.Dominikánske námestie 09.04.2021 21.04.2021
27. Bytové hospodárstvo,s.r.o. ul.Komenského 21 26.03.2021 30.04.2021
26. VVS,a.s. ul.Kuzmányho 41 30.03.2021 30.04.2021
25. SWAN KE,s.r.o. ul.Zbrojničná 3 29.03.2021 30.04.2021
24. Spojstav,s.r.o. ul.Kasárenské nám., Štefánikova 29.03.2021 29.04.2021
23. VVS,a.s. ul.Hviezdoslavova – Gorkého 14.03.2021 15.04.2021
22. Bytové hospodárstvo,s.r.o. ul.Letná 30 16.03.2021 15.04.2021
21. Panta Rhei s.r.o. ul.Hlavná 27 01.04.2021 20.04.2021
20. Solmea s.r.o. ul.Moyzesová, Hviezdoslavova 06.04.2021 30.04.2021
19. M.Ružička ul.Továrenská 8 20.03.2021 21.03.2021
18. VVS,a.s. ul.Bajzova, Senný trh 17.02.2021 20.03.2021
17. SWAN KE,s.r.o. ul.Kuzmányho 08.03.2021 25.03.2021
16. Mgr.art.J.Jeník ul.Moyzesova 15.03.2021 15.05.2021
15. M.Jančary ul.Svätoplukova 22.03.2021 30.03.2021
14. LUMINOR,s.r.o. ul.Hrnčiarska a Podtatranského 08.03.2021 30.04.2021
13. Ing.M.Bloch ul.Bajzová 05.03.2021 05.03.2021
12. VVS,a.s. ul.Letná 24 15.02.2021 15.03.2021
11. VVS,a.s. ul.Hradbová 8 31.01.2021 28.02.2021
10. VVS,a.s. ul. Bačíkova – Mäsiarska 25.01.2021 28.02.2021
9. VVS,a.s. ul.Masarykova 20 13.01.2021 28.02.2021
8. Izolex Bau,s.r.o. ul.Garbiarska 15.03.2021 31.03.2021
7. AP ANDREAS,s.r.o. ul.Hlavná 40 03.02.2021 03.03.2021
6. ABC dom,s.r.o. ul.Protifašistických bojovníkov 07.03.2021 07.05.2021
5. VH TRADE s.r.o. ul.Zvonárska 6 17.02.2021 05.03.2021
4. VH TRADE s.r.o. ul.Hlavná 49 17.02.2021 19.02.2021
3. VVS, a. s. ul.Bačíkova – zastávka MHD 05.01.2021 28.02.2021
2. VVS,a.s. ul.Moyzesova 6 27.12.2020 25.02.2021
1. VVS, a.s. ul.Hradbová č. 10 26.12.2020 25.02.2021