Rozkopávky na území MČ Košice – Staré Mesto


 

Prehľad oznámených prekopávok na území mestskej časti Košice – Staré Mesto
P.č. Žiadateľ prekopávky Miesto prekopávky Termín zahájenia realizácie prekopávky Termín ukončenia prekopávky
10. VVS,a.s. ul. Pri Plynárni 10.02.2020 25.03.2020
9. VVS,a.s. ul. Zbrojničná 3 29.01.2020 25.03.2020
8. Ing.Michal Tirpák ul.Karpatská 2 06.02.2020 30.04.2020
7. A.Henczová ul.Štefánikova 5 13.01.2020 20.03.2020
6. VVS,a.s. ul.Masarykova – Svätoplukova 18.01.2020 25.03.2020
5. DPMK,a.s. ul. Staničné námestie, Zádielska, Blesková, Alejová, Slavkovská, Bukovecká, Talinská, Levočská, Nižné Kapustníky, Stropkovská, Kysucká, Toryská, Myslavská, Maršála Koneva, Fábryho 27.01.2020 29.02.2020
4. VVS, a. s. ul. Zbrojničná 3 29.01.2020 29.01.2020
3. VVS, a.s. ul. Kmeťova 28 03.01.2020 03.01.2020
2. VVS,a.s. ul.Masarykova 21 05.11.2019 15.12.2019
1. SPP-distribucia,a.s. ul.Komenského, Park Angelinum, Letná, Jarná, Jesenná, Pajorová 01.03.2020 15.10.2020