Rozkopávky na území MČ Košice – Staré Mesto


 

Prehľad oznámených prekopávok na území mestskej časti Košice – Staré Mesto
P.č. Žiadateľ prekopávky Miesto prekopávky Termín zahájenia realizácie prekopávky Termín ukončenia prekopávky
28. TD Group, s.r.o. ul.Moyzesova, Pri jazdiarni, Kuzmányho 01.08.2020 31.08.2020
27. VVS,a.s. ul.Muránska, Nám.L.Novomeského 03.07.2020 03.07.2020
26. TEKO,a.s. ul.Gorkého – Rokoko 01.07.2020 31.08.2020
25. DETAYL,s.r.o. ul.Hradbová 22.06.2020 01.11.2020
24. TEKO,a.s. ul. Kasárenské námestie, Staničné námestie, Drevný trh 01.07.2020 31.08.2020
23. TOP-TIP,s.r.o. ul. Čsl.armády 18 15.06.2020 09.09.2020
22. Gymnázium a ZŠ S.Máraiho ul.Kuzmányho 29.05.2020 31.07.2020
21. TEHO,a.s. ul.Zádielska 15 28.05.2020 do ukončenia
20. VVS,a.s. ul.Alžbetina 35 28.05.2020 28.05.2020
19. Ing.R.Kojecký ul.Timonova 18.05.2020 31.05.2020
18. VVS,a.s. ul.Krivá 2 25.05.2020 25.05.2020
17. Ing.M.Bloch ul.Bajzova 22.05.2020 22.05.2020
16. BJOERN s.r.o. ul.Priemyselná 7 06.05.2020 30.06.2020
15. VVS,a.s. ul.Orlia 9 18.05.2020 18.05.2020
14. TENZA Slovakia, s.r.o. u.Moyzesova, Grešakova, Murgašova, Tajovskeho, Mojmírova, Pribinova, Textilná a Napájadlá 14.05.2020 01.09.2020
13. Ing.M.Varga ul Jiskrova 7 07.04.2020 15.04.2020
12. SPP.distribúcia,a.s. ul.Komenského, Park Angelinum, Letná, Jarná, Jesenná, Pajorová 30.03.2020 30.10.2020
11. VVS,a.s. ul.Kmeťová 18 29.04.2020 29.04.2020
10. VVS,a.s. ul. Pri Plynárni 10.02.2020 25.03.2020
9. VVS,a.s. ul. Zbrojničná 3 29.01.2020 25.03.2020
8. Ing.Michal Tirpák ul.Karpatská 2 06.02.2020 30.04.2020
7. A.Henczová ul.Štefánikova 5 13.01.2020 20.03.2020
6. VVS,a.s. ul.Masarykova – Svätoplukova 18.01.2020 25.03.2020
5. DPMK,a.s. ul. Staničné námestie, Zádielska, Blesková, Alejová, Slavkovská, Bukovecká, Talinská, Levočská, Nižné Kapustníky, Stropkovská, Kysucká, Toryská, Myslavská, Maršála Koneva, Fábryho 27.01.2020 29.02.2020
4. VVS, a. s. ul. Zbrojničná 3 29.01.2020 29.01.2020
3. VVS, a.s. ul. Kmeťova 28 03.01.2020 03.01.2020
2. VVS,a.s. ul.Masarykova 21 05.11.2019 15.12.2019
1. SPP-distribucia,a.s. ul.Komenského, Park Angelinum, Letná, Jarná, Jesenná, Pajorová 01.03.2020 15.10.2020