Prekopávky, zábrany na komunikáciach na území MČ Košice – Staré Mesto


Prehľad oznámení

P.č. Žiadateľ Miesto prekopávky - prekážky Termín začatia Termín ukončenia
13. p. V. Ignatyuk ul. Hlavná 55 18.02.2023 30.11.2023
12. p. A. Feťková ul. Alžbetina 1 08.03.2023 08.03.2023
11. VVS, a.s. závod Košice ul. Jilemnického - Park Angelinum 11.01.2023 30.04.2023
10. HL Build s.r.o. ul. Timonová - Tajovského 15.02.2023 15.02.2023
9. therun.sk, o.z. ul. Hlavná, Nám. MM., Komenského 08.06.2023 09.06.2023
8. p. Ľ. Zavacká ul. Hradbová 12.01.2023 13.01.2023
7. IKOZ ul. Staničné námestie 12.09.2022 31.05.2023
6. p. V. Ignatyuk ul. Hlavná 55 15.03.2023 30.11.2023
5. p. R. Kurajda ul. Uršulínska 30.12.2022 06.01.2022
4. Klub orientačného behu ATU Košice ul. Hlavná, Alžbetina, Vrátna, Zvonárska, Mlynská, Štefánikova, Vodná, Hrnčiarska 06.01.2023 06.01.2023
3. Mesto Košice ul. Hlavná - parkovisko Hilton a OC Dargov 01.12.2022 06.01.2023
2 Východoslovenské múzeum Košice ul. Hrnčiarska 4-6 01.10.2022 31.03.2023
1. Betpres, s.r.o. ul. Pri jazdiarni a Moyzesova 21.03.2022 30.06.2023

kamagra jelcialis