Prekopávky, zábrany na komunikáciach na území MČ Košice – Staré Mesto


Prehľad oznámení

P.č. Žiadateľ Miesto prekopávky - prekážky Termín začatia Termín ukončenia
38. VVS, a.s. ul. Stará Baštová 9 19.05.2022 19.05.2022
37. Košický samosprávny kraj Komunikácie na Námestí Maratónu mieru 20.05.2022 20.05.2022
36. VVS, a.s. ul. Garbiarska, Komenského 01.03.2022 20.05.2022
35. VSE, a.s. Mestský park 2 - TS582 22.04.2022 20.05.2022
34. VVS, a.s. ul. Kmeťova 34 - chodník 22.04.2022 20.05.2022
33. VVS, a.s. ul. Strojárenská, Hviezdoslavova 13.04.2022 20.05.2022
32. Ing. L. Straka, MBA ul. Mlynská 24 09.05.2022 09.05.2022
31. Zselic-Trade Kft, Maďarsko ul. Hlavná – chodník 20.04.2022 31.10.2022
30. TEHO, s.r.o. ul. Lomená 16 27.04.2022 05.05.2022
29. SCHNEIDLER s.r.o. ul. Bajzova 25.04.2022 25.06.2022
28. p. J. Kažimírová ul. Komenského 31 29.03.2022 11.04.2022
27. p. O. Kranyina ul. Strojárenská 5 04.04.2022 31.05.2022
26. p. MVDr. N. Tomovčíková ul. Alžbetina 24 01.05.2022 30.07.2022
25. Generálny konzulát ul. Hlavná 72 12.04.2022 30.04.2022
24. SNOVID,s.r.o. ul. Štefánikova 64 07.04.2022 01.06.2022
23. Dominikánsky konvent ul. Hradbová 25.04.2022 31.05.2022
22. VH TRADE, s.r.o. ul. Hlavná 46 – 48 02.05.2022 06.05.2022
21. SWAN KE s.r.o. ul. Masarykova, Hviezdoslavova, Továrenská 15.05.2022 30.06.2022
20. Delta online, s.r.o. ul. P. Angelinum, Letná, Karpatská 29.03.2022 15.11.2022
19. Betpres, s.r.o. ul. Pri jazdiarni a Moyzesova 21.03.2022 30.06.2023
18. EEI, s.r.o. ul. Letná – parkovisko 01.05.2022 30.07.2022
17. SPP – distribúcia, a.s. ul. Senný trh – areál budovy Senný trh 1 15.03.2022 30.10.2022
16. Dominikánsky konvent ul. Hradbová, Dominikánske námestie 15.03.2022 18.03.2022
15. BS Košice s.r.o. ul.Alvinczyho 15.03.2022 30.05.2022
14. Mesto Košice ul.Staničné námestie 02.03.2022 neurčito
13. p. Mgr. art. J. Jeník ul. Hlavná – chodník 01.03.2022 30.04.2022
12. PERCENTIL, s.r.o. ul. Timonova – Tajovského – chodník 03.02.2022 14.03.2022
11. VVS, a.s. u. Čajkovskéh 14 24.01.2022 31.03.2022
10. VVS,a.s. ul. Zimná 22 13.01.2022 31.03.2022
9. VVS,a.s. ul.Štúrova 12.01.2022 31.03.2022
8. SBD I. ul. Tatranská 7 dodatočné povolenie 31.01.2022
7. VVS,a.s. ul. Grešáková – Murgašova dodatočné povolenie 31.01.2022
6. QEX a.s. ul.Mlynská – chodník 14.01.2022 14.01.2022
5. K&K Systems, s.r.o. ul.Löfflerova, Svätoplukova, Thurzova, Kmeťova, Rumanova, Alvinczyho, Masarykova 27.09.2021 31.04.2022
4. EURO-BAU,s.r.o. Športová hala Angels aréna, rekonštrukcia a modernizácia 27.10.2021 31.01.2022
3. Fashion italia, s.r.o. ul.Hlavná 58 14.12.2021 31.12.2022
2. EURO-BAU,s.r.o. ul.Moyzesova 24.11.2021 31.01.2022
1. MERKUR Košice ul.Pri Miklušovej väznici, Kováčska 11.01.2022 21.01.2022

kamagra jelcialis