Rozkopávky na území MČ Košice – Staré Mesto


 

Prehľad oznámených prekopávok na území mestskej časti Košice – Staré Mesto
P.č. Žiadateľ prekopávky Miesto prekopávky Termín zahájenia realizácie prekopávky Termín ukončenia prekopávky
68. VVS, a. s. Bačíkova – zastávka MHD 05.01.2021 05.01.2021
67. VVS,a.s. ul.Moyzesova 6 27.12.2020 27.12.2020
66. VVS, a.s. ul.Hradbová č. 10 26.12.2020 26.12.2020
65. Sociálny podnik KSK,s.r.o.,r.sp. ul.Továrenská 3 11.12.2020 21.11.2020
64. VVS,a.s. ul. Stará Baštová 07.12.2020 07.12.2020
63. M.Šógor ul.Muránska 11.11.2020 09.12.2020
62. VVS,a.s. ul.Svätoplukova 12 08.10.2020 10.11.2020
61. VVS,a.s. ul.Svätoplukova-Löfflerova 14.10.2020 15.11.2020
60. VH Trade, s.r.o. ul.Zvonárska 10 02.11.2020 25.11.2020
59. Antik Telecom, s.r.o. ul.Bajzova 26.10.2020 15.11.2020
58. RÚVZ košice ul.Krmanova 05.11.2020 20.12.2020
57. Petann,s.r.o. ul.Grešákova – Tajovského 09.11.2020 31.12.2020
56. VVS,a.s ul.Haviarska roh Alvinczyho 10.11.2020 10.11.2020
55. VH TRADE s.r.o. ul.Zvonárska 6 09.11.2020 13.11.2020
54. VIRAMI TRADE s.r.o. ul. Senný trh 2 10.11.2020 10.11.2020
53. Spojstav s.r.o. ul.Timonova 19.10.2020 14.10.2020
52. Ing.J.Spišák ul.Poštová, Baštová 26.10.2020 18.12.2020
51. Fields,s.r.o. ul.Mlynská 26.10.2020 28.10.2020
50. Ing.M.Varga ul.Jiskrova 25.10.2020 05.11.2020
49. Východoslovenské múzeum ul.Hrnčiarska 12.10.2020 30.11.2020
48. SWAN,KE, s.r.o. ul.Strojárenská, Hviezdoslavova 16.09.2020 10.10.2020
47. T.Szentpéteri ul.Puškinova 26.10.2020 28.10.2020
46. VH Trade,s.r.o. ul.Hlavná 46,48 12.10.2020 30.10.2020
45. IKOZ,s.r.o. ul.Mlynská, PFB. 05.10.2020 18.12.2020
44. Správa majetku KSK ul.Poštová 16.10.2020 16.12.2020
43. FL410,s.r.o. ul.Kováčska 08.10.2020 08.11.2020
42. Montin,s.r.o. ul.Hlavná, Kasárenské nám. 12.10.2020 13.11.2020
41. Rozhlas a televízia Slovenska ul.Strojárenská 30.09.2020 30.09.2020
40. Ing.Martin Kostka ul.Pri Miklušovej väznici 29.09.2020 29.09.2020
39. Richard Harok ul.Drevný trh 26.09.2020 30.09.2020
38. Klimak,s.r.o. ul.Kasárenské námestie 21.09.2020 25.09.2020
37. VH TRADE,s.r.o. ul.Zvonárska 10 28.09.2020 18.12.2020
36. Správa majetku KSK ul.Mäsiarska 28.09.2020 27.11.2020
35. REKOB,s.r.o. ul.Jesenského, Masarykova 14.09.2020 20.11.2020
34. Cesty Košice, s.r.o. ul.Kuzmányho – Dr.Kostlivého 22.08.2020 30.09.2020
33. SPP-distribúcia, a.s. ul.Rumanova, Jesenského, Mestský park, Lermontovova, Svätoplukova 01.09.2020 29.10.2020
32. Montin,s.r.o. ul.Kováčska 26.08.2020 09.09.2020
31. M-TEL, s.r.o. ul. Moyzesova, Poštová 21.09.2020 22.09.2020
30. VVS,a.s. ul.Pribinova – Polícia Košice – Staré Mesto 24.8.2020 15.9.2020
29. Arcibiskupský úrad ul.Hlavná 91 14.09.2020 23.09.2020
28. TD Group, s.r.o. ul.Moyzesova, Pri jazdiarni, Kuzmányho 01.08.2020 31.08.2020
27. VVS,a.s. ul.Muránska, Nám.L.Novomeského 03.07.2020 03.07.2020
26. TEKO,a.s. ul.Gorkého – Rokoko 01.07.2020 31.08.2020
25. DETAYL,s.r.o. ul.Hradbová 22.06.2020 01.11.2020
24. TEKO,a.s. ul. Kasárenské námestie, Staničné námestie, Drevný trh 01.07.2020 31.08.2020
23. TOP-TIP,s.r.o. ul. Čsl.armády 18 15.06.2020 09.09.2020
22. Gymnázium a ZŠ S.Máraiho ul.Kuzmányho 29.05.2020 31.07.2020
21. TEHO,a.s. ul.Zádielska 15 28.05.2020 do ukončenia
20. VVS,a.s. ul.Alžbetina 35 28.05.2020 28.05.2020
19. Ing.R.Kojecký ul.Timonova 18.05.2020 31.05.2020
18. VVS,a.s. ul.Krivá 2 25.05.2020 25.05.2020
17. Ing.M.Bloch ul.Bajzova 22.05.2020 22.05.2020
16. BJOERN s.r.o. ul.Priemyselná 7 06.05.2020 30.06.2020
15. VVS,a.s. ul.Orlia 9 18.05.2020 18.05.2020
14. TENZA Slovakia, s.r.o. u.Moyzesova, Grešakova, Murgašova, Tajovskeho, Mojmírova, Pribinova, Textilná a Napájadlá 14.05.2020 01.09.2020
13. Ing.M.Varga ul Jiskrova 7 07.04.2020 15.04.2020
12. SPP.distribúcia,a.s. ul.Komenského, Park Angelinum, Letná, Jarná, Jesenná, Pajorová 30.03.2020 30.10.2020
11. VVS,a.s. ul.Kmeťová 18 29.04.2020 29.04.2020
10. VVS,a.s. ul. Pri Plynárni 10.02.2020 25.03.2020
9. VVS,a.s. ul. Zbrojničná 3 29.01.2020 25.03.2020
8. Ing.Michal Tirpák ul.Karpatská 2 06.02.2020 30.04.2020
7. A.Henczová ul.Štefánikova 5 13.01.2020 20.03.2020
6. VVS,a.s. ul.Masarykova – Svätoplukova 18.01.2020 25.03.2020
5. DPMK,a.s. ul. Staničné námestie, Zádielska, Blesková, Alejová, Slavkovská, Bukovecká, Talinská, Levočská, Nižné Kapustníky, Stropkovská, Kysucká, Toryská, Myslavská, Maršála Koneva, Fábryho 27.01.2020 29.02.2020
4. VVS, a. s. ul. Zbrojničná 3 29.01.2020 29.01.2020
3. VVS, a.s. ul. Kmeťova 28 03.01.2020 03.01.2020
2. VVS,a.s. ul.Masarykova 21 05.11.2019 15.12.2019
1. SPP-distribucia,a.s. ul.Komenského, Park Angelinum, Letná, Jarná, Jesenná, Pajorová 01.03.2020 15.10.2020