Rozhodovať o ľuďoch by sa nemalo od zeleného stola.


V súvislosti s plánovanou výstavbou bytového domu na ulici Kapitána Nálepku som sa stretol so zástupcom developera Romanom Fričom. Tlmočil som mu nesúhlas občanov i mestskej časti s plánovanou výstavbou. V rámci možného kompromisného riešenia som navrhol zníženie poschodí z pôvodných deväť na šesť. Developer si vie predstaviť zníženie o dve poschodia, ďalšie veci sú otázkou prepočtu. Dohodli sme sa, že súčasnosti je projekt pozastavený s tým, že sa budú hľadať možné kompromisy, či formy kompenzácie pre dotknutých občanov sídliska.

V tejto súvislosti som inicioval aj stretnutie s poverenou riaditeľkou útvaru hlavného architekta Ing. arch. Petronelou Kiralyovou, a bývalými hlavnými architektmi mesta Košice Ing. arch. Petrom Murkom a Ing. arch. Martinom Drahovským, v snahe spoznať ich názor na plánovaný veľký zásah do života dotknutých obyvateľov sídliska. Na stretnutí ktorého sa nezúčastnila poverená riaditeľka ÚHA sa hovorilo o plusoch a mínusoch plánovanej výstavby. Bývalý šéfovia ÚHA sa zhodli že aj keď stavba bloku nie je v rozpore s územným plánom, chýba jej pridaná hodnota pre okolo bývajúcich staromešťanov. Do budúcna je pri schvaľovaní obdobných projektov najprv nevyhnutne nutná široká diskusia so zainteresovanými stranami, a predovšetkým obyvateľmi ktorých sa to bezprostredne dotýka. Je potrebné využiť stretnutia a besedy s občanmi vrátane vizualizácie a konkrétnych prínosov pre občana. V tejto súvislosti budem žiadať vedenie mesta Košice, aby sa podobným projektom v Starom Meste bez súhlasu občanov nedávala zelená.