ROZČÚLILI VÁS TABUĽKY NA CHODNÍKOCH? KTO ICH OSADIL?


!

Vyrobila a osadila ich spoločnosť Kosit, a.s. na pokyn vedenia Mesta Košice, ktoré zabezpečuje zimnú údržbu aj v MČ Staré Mesto.

Starosta Igor Petrovčik  sa bude pýtať vedenia mesta, prečo a na koho pokyn je táto informácia na tabuľkách záhadne prelepená bielou páskou!

 

Nepovažujeme za férové smerovať rozhorčenie a hnev občanov len na mestské časti a starostov, keď sme boli postavení pred hotovú vec – plán zimnej údržby, v ktorom už boli mestom určené chodníky, zaradené do starostlivosti v rámci zimnej údržby.

V minulosti tabuľky, oznamujúce, ktoré chodníky budú v zime udržiavané a ktoré nie, neboli potrebné, pretože starostlivosť o obecné chodníky zmenila tzv. chodníková novela od mája 2018.

Povinnosť udržiavať chodníky prešla zo správcov priľahlých budov na vlastníkov alebo správcov chodníkov, to znamená na mestá a obce už minulú zimu.

„Mesto deklarovalo, že vytipovalo chodníky, ktoré nebudú v zime udržiavané tak, aby každý objekt mal minimálne jednu udržiavanú prístupovú cestu počas zimy. Mesto takto chce ušetriť na zvýšených nákladoch na zimnú údržbu, ktoré štát presunul na samosprávy v rámci “chodníkovej reformy”. Lenže ako som zistil na kontrolnom dni po mestskej časti, vo viacerých lokalitách sú tabuľky s informáciou o neudržiavanom chodníku aj tam, kde budú ohrozovať zdravie ľudí, pretože sa inak k svojim obydliam nedostanú alebo sú zo zimnej údržby vyňaté úplne nelogicky, lebo ide o najfrekventovanejšie chodníky v mestskej časti,“ hovorí starosta Igor Petrovčik a ako príklad uvádza napríklad chodníky na Československej armády ako spojnicu z centra až po amfiteáter – čistiť by sa v zime mala len jedna strana, no vzhľadom na množstvo ľudí a frekventovanosť by to mala byť jedna z výnimiek, lebo nie je možné, aby ľudia chodili iba po jednej strane, keď na oboch sú obytné domy.

Aké je riešenie?
„Zoznam ulíc doručíme na Mesto Košice a spoločnosť Kosit a budeme žiadať o zaradenie vyňatých chodníkov späť do mapy tých, ktoré sa čistiť v zime budú. Zdravie a bezpečnosť občanov sú najdôležitejšie!,“ dodal starosta s tým, že postupne si so svojimi spolupracovníkmi mapuje všetky lokality v mestskej časti, aby bolo čo najmenej kritických pripomienok zo strany občanov a najmä, aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie ľudí.

Starosta Igor Petrovčik a jeho spolupracovníci z miestneho úradu sú pripravení v prípade sneženia, tak ako minulý rok, operatívne v teréne koordinovať s Kositom situáciu tak, aby sa Staromešťania v bezpečí dostali do práce, škôl, polikliník, obchodov a na zastávky MHD.

K stiahnutiu