Oddelenie vnútornej a vonkajšej správy


Bc. Estera Palkóová

vedúca oddelenia

č. dverí: 107/I. posch.
tel. č.: 055-6827196, 0908 710 667
email: estera.palkoova @ kosice-city.sk


Andrea Hudáková

referent vonkajšej správy

č. dverí: 107/I. posch.
tel. č.: 055-6827196, 0944 374 076
email: andrea.hudakova @  kosice-city.sk


Peter Jusko

referent vnútornej správy

č. dverí: 122/1. posch.
tel.: 055-6827114, 0907 620 569
email: peter.jusko @ kosice-city.sk


Miroslav Klein

koordinátor VPP

tel. č.: 055-6827114, 0917 388 406

email: miroslav.klein @  kosice-city.sk


Zoltán Lipták

údržbár

tel.: 055-6827166

 

kamagra jelcialis