Referát hospodárskej správy, čistoty a poriadku


Peter Jusko

vedúci referátu

č. dverí: 122/1. posch.
tel.: 055-6827114, 0907 620 569
email: peter.jusko @ kosice-city.sk


Mgr. Peter Džubera

referent čistoty a poriadku

č. dverí: 122/1. poschodie
tel. č.: 055-6827114

e-mail: peter.dzubera @ kosice-city.sk


Zoltán Lipták

údržbár

tel.: 055-6827166

 

kamagra jelcialis