Recitačná súťaž SLOVO BEZ HRANÍC sa odkladá na november 2020


S ľútosťou vám oznamujeme, že celomestská recitačná súťaž Slovo bez hraníc, ktorá sa mala uskutočniť v dňoch 23. a 24. marec 2020 bola rozhodnutí Komisii kultúry a športu pri Miestnom zastupiteľstve MČ Košice – Staré Mesto zrušená z preventívnych dôvodov proti šíreniu koronavírusu.

Súťaž Slovo bez hraníc sa uskutoční v náhradnom termíne v mesiaci november 2020. O presnom termíne a podávaní prihlášok do jednotlivých kategórií vás budeme v dostatočnom predstihu informovať.

Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na vás v novembri 2020.