Psíky na ulici Československej armády dostali „hračky“


V týchto dňoch bola dokončená dodávka a montáž agility prvkov vo výbehu pre psov na ulici Československej armády. Do „hračiek“ pre psíkov bolo investovaných 3 360 eur.  Šantiť budú môcť ešte intenzívnejšie ako doteraz.

 

K stiahnutiu