Pripravte sa na plánované prerušenie distribúcie elektriny na Dominikánskom námestí


Východoslovenská distribučná, a.s. upozorňuje obyvateľov a majiteľov prevádzok na Dominikánskom námestí – konkrétne od č.d. 3 po č.d. 29 nepárne, že v termíne streda 12. december od 7.40 do 16.30 hod. dôjde k naplánovanému prerušeniu distribúcie elektriny.

„Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo
najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívateľ portálu
môžete nastaviť eKomunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení
distribúcie, či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho
odberného miesta bude dostávať e-mailom.“