PRIORITOU SAMOSPRÁVY MČ STARÉ MESTO RÚŠKA, OBEDY VARÍ JEDÁLEŇ GERA I ČERVENÝ KRÍŽ


 

Prioritou rúška a teplé jedlo pre seniorov

Medzi prioritami tímu miestneho úradu MČ Staré Mesto je od prvej chvíle najohrozenejšia skupina – naši seniori. Starosta Igor Petrovčik a prednosta Matúš Háber v úzkej spolupráci s predsedníčkou samosprávy denného centra seniorov Máriou Riesovou sa zamerali na výrobu a distribúciu ochranných rúšok.

Prvá skupina dôchodcov, ktorí žijú v domácnosti sami, už dostala ušité rúška. Ďalšie, ktoré sa šijú aj prostredníctvom pracovníčiek našej materskej škôlky, ale i dobrovoľníčok z radov našich šikovných senioriek, rozniesli starosta Igor Petrovčik, poslanci i zamestnanci miestneho úradu.

Sociálny referát zmapoval požiadavky na teplé jedlo od dôchodcov, ktorí žijú sami.

Jedáleň Gera na Bačíkovej ulici, ktorá slúži pre stravovanie dôchodcov mestskej časti, funguje s tým, že výdaj jedla je pri vstupe v hygienických obaloch.

Zároveň zabezpečujú aj dovoz stravy domov v rámci MČ Staré Mesto podľa jedálneho lístka s tým, že podmienkou sú dva obedáre s označeným menom na výmenu.

Záujem o dovoz potravín a hygienických potrieb seniorom, ktorí majú nad 65 rokov a žijú osamelo bez pomoci príbuzných, mapujú aj v spolupráci s výborom Denného centra seniorov.

Každý deň vyhodnocujeme na operatívnych poradách starostu všetky požiadavky občanov, ktoré nám prichádzajú do emailov i telefonicky a operatívne ich riešime.

Už sme napríklad absolvovali aj nákup jedla a dovoz obedu deväťdesiatročnému pánovi a sme pripravení pomôcť osamelým staromestským seniorom prežiť toto ťažké obdobie v čo najlepšom komforte.

V jedálni Slovenského červeného kríža ÚsS Košice – mesto na Komenského 19 poskytujú od 23. marca výdaj obedov v cene 3,40 eur pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku nad 70 percent.

Bližšie informácie získate na mobile 0948 443 650 alebo na jedalen.ke@redcross.sk

Jedlo domov nerozvážajú.

K stiahnutiu