Prinášame kontakty na dispečerov zimnej údržby


„Kontakty dispečerov zimnej údržby“ so základnými informáciami o zabezpečovaní zimnej údržby komunikácií v meste Košice nájdete v prílohe.

K stiahnutiu