Prihláste sa do súťaže Slovo bez hraníc


Mestská časť Košice-Staré Mesto organizuje v poradí 23. ročník celomestskej recitačnej súťaže Slovo bez hraníc 2019, ktorá sa uskutoční v novom termíne – 25.marca (pondelok) 2019 a 26. marca (utorok) – v priestoroch Sobášnej siene miestneho úradu. Súťažiť sa bude počas celého dňa. Termín uzávierky prihlášok je 13. marec 2019. Harmonogram súťaže bude uverejnený po tomto termíne. Výsledky budú zverejnené na internete a vyhlásené slávnostne v rámci galaprogramu 28. marca (štvrtok) 2019.

K stiahnutiu