Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2019.


Prevádzka – prázdniny 2019.