Prerušenie dodávky pitnej vody na Kmeťovej ulici


Počas dnešného dňa dochádza k odstraňovaniu vodovodnej poruchy na Kmeťovej ulici číslo 7. Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve na priľahlých uliciach, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.