Prerušenie distribúcie elektriny


V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – STARÉ MESTO v úseku: ul. Puškinova č.d. 12, 14, ul. Drevný trh č.d. 5:  7. august 2019 od 07:40 h do 16:30 h.