Práce na Murgašovej ulici 2 sú ukončené


Tepelné hospodárstvo, s.r.o. oznamuje, že ukončilo výkopové práce na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu na Murgašovej ulici 2, ktoré pracovníci realizovali v priestore chodníka aj komunikácie. Dotknuté priestory zároveň dali do pôvodného stavu.