POZÝVAME NA BRIGÁDU: V PIATOK A V SOBOTU (15.-16.X.) SA STAVIA PRVÝ OSTROV NA MLYNSKOM NÁHONE.


V mene Občianskeho združenia Mlynský náhon vás všetkých, ktorým životné prostredie nie je ľahostajné, pozývame na pracovnú brigádu - výstavbu prvého ostrova v koryte  Mlynského náhonu, ktorá sa uskutoční 15. a 16. októbra 2021 od 8. do 17. hod.

Nový ostrov na Mlynskom náhone esteticky spríjemní lokalitu, vytvorí životné podmienky pre hodnotnú flóru a faunu a cenné organizmy, poskytne zázemie pre vtákov a ich ochranu pred predátormi.

Chcete aj vy prispieť k spoločnému dielu? Pomoc je potrebná pri presunoch kameniva, , substrátov a prefabrikátov, vybudovaním ostrova "formou skladačky", vysadením prvých rastlín a upratovaním v exteriéri. Zraz je oproti domu na ulici Ťahanovské riadky 89, občerstvenie i pracovné náradie je pripravené!

Pridajte sa k nám, spoločnými silami sa podarí skvelá vec! Vašu záväznú účasť potvrďte na info@mlynskynahon.sk. Podujatie sa uskutoční v režime OTP.