POZOR!!!STAROMESTSKÝ STREETBALLOVÝ POHÁR 2019 UŽ 4.AUGUSTA 2019


Košická streetballová liga, starosta Igor Petrovčik Spolu a poslanci MČ Staré Mesto pozývajú na 4. augusta 2019 na ihrisko Pajorova

Štartovné free

Prihlasovanie do 3. augusta 2019

Informácie na: www.ksl.sk

K stiahnutiu