POZOR! ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ZRUŠIL ZÁKAZ PRE SENIOROV


Dnes (piatok 24.4.2020) popoludní vydal hlavný hygienik SR rozhodnutie o zmene opatrenia pri ohrození verejného zdravia zo dňa 21.04.2020, z ktorého sa vypúšťajú slová: „V inom čase je osobám nad 65 rokov zakázané tieto prevádzky navštevovať a týmto prevádzkam osoby nad 65 rokov obsluhovať“.

Stále platí, že seniori nad 65 rokov ako najviac ohrozená skupina majú v prevádzkach, obchodoch i na trhoviskách vyhradený nákupný čas od pondelka do piatka v čase od 9. do 11. hodiny. Súvisí to s uvoľňovaním činnosti prevádzok, čo predpokladá zvýšený pohyb ľudí a väčšie riziko pre starších ľudí.

ALE UŽ OD PIATKA 24.4.2020 POPOLUDNIA NEPLATÍ ZÁKAZ pustiť alebo obslúžiť seniora nad 65 rokov v inom čase, teda mimo vymedzených hodín počas týždňa alebo aj V SOBOTU, ak sa tak rozhodne a nedbá na doporučenie epidemiológov, ktorí naďalej trvajú na tom, že by mali seniori návštevy obchodov mimo im vyhradených hodín navštevovať len v nevyhnutných prípadoch.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dôrazne vyzýva seniorov, aby využívali vyhradený nákupný čas vždy, keď je to možné, a mimo tohto času, ak to nie je nevyhnutné, obchody nenavštevovali, respektíve aby požiadali o nákup príbuzných, známych, susedov, alebo aby využili v danej oblasti ponúkané služby samospráv.

Rozhodnutie o zmene podpísal: Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik Slovenskej republiky