POZOR, ŠTATISTICKÝ ÚRAD ZISŤUJE PRÍJMY A ŽIVOTNÉ PODMIENKY DOMÁCNOSTÍ, DO 21. JÚLA VÁS MOŽE NAVŠTÍVIŤ OPYTOVATEĽ


POZOR, ŠTATISTICKÝ ÚRAD ZISŤUJE PRÍJMY A ŽIVOTNÉ PODMIENKY DOMÁCNOSTÍ. DO 21. JÚLA VÁS MOŽE NAVŠTÍVIŤ OPYTOVATEĽ, NAJPRV
PRÍDE LIST ZO ŠTATISTICKÉHO ÚRADU.

Cieľom projektu európskych štatistických zisťovaní je získať harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácnosti na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných 446 samospráv, medzi nimi i MČ Košice - Staré Mesto. Do zisťovania je zaradených viac ako 7 tisíc domácností.

Do 21. júla 2023, kedy zisťovanie končí, vás môže navštíviť pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude okrem iného uvedený aj kontakt na opytovateľa ako aj na príslušného vedúceho na overenie.

Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke Štatistického úradu SR, na adrese www.statistics.sk alebo na telefónnom čísle 055/6410239, 0905 856 509 - Ing. Eva Modráková.

kamagra jelcialis