Pozor, posypový materiál po zime začnú z bočných ulíc odpratávať 6. apríla 2021. Pozrite si harmonogram a preparkujte autá.


POZOR! ZBYSTRITE POZORNOSŤ! HARMONOGRAM POZBERU POSYPOVÉHO MATERIÁLU V MČ STARÉ MESTO
Bočné komunikácie v Starom Meste začnú pracovníci spoločnosti Kosit čistiť v dňoch 6. až 8. apríla 2021. Strojné zametanie sa bude realizovať počas týchto troch dní vždy od 8. do 12. hodiny. Bytový podnik mesta Košice rozmiestni prenosné dopravné značenie na jednotlivé ulice tak, aby obyvatelia boli informovaní o čase a dátume čistenia 7 dní vopred. Ak chcete mať na vašej ulici čisto, mali by ste preparkovať na uvedený čas auto do inej lokality a uvoľniť ulicu pre mechanizmy Kositu. Ďakujeme za spoluprácu!
Na pozber posypového materiálu sú vyčlenené 4 malé mechanizmy a 1 veľký mechanizmus na širšie ulice v rámci mestskej časti. Následné nedostatky budú dočisťovať ručne s metlami.
UTOROK 6.APRÍLA 2021 sa budú čistiť tieto ulice:
Hviezdoslavova (od kruhového objazdu po miestny úrad – trasa MHD), Bačíkova (trasa MHD), Továrenská (trasa MHD), Zbrojničná (od Mäsiarskej po Moyzesovu), Baštová, Poštová (celá od Mäsiarskej po Kuzmányho), Dr. Kostlivého, Dominikánske námestie (časť od Moyzesovej po trh), Mäsiarska (od Hviezdoslavovej po Zbrojničnú), Šrobárová, Alžbetina (časť od Moyzesovej po Bočnú), Vrátna, Timonova, Tajovského, Grešákova, Murgašova, Mojmírova, Pribinova, Roosweltova (celá), Bottova (trasa MHD), Krmanova, Drevný trh, Puškinova, Čajkovského, Mlynská (časť od Puškinovej po Jakabov palác), Štefanikova - horná
STREDA 7. APRÍL 2021 sa budú čistiť tieto ulice:
Kasárenské námestie, Orlia, Vodná, Hrnčiarska (časť od Miklušovej väznice po Mlynskú), Podtatranského, Stará Baštová, Galenová, Čajakova, Žriedlova, Floriánska, Husárska, Škultétyho, Belanská, Karpatská, Muránska, Malá,, Dargovská, Zádielska, Magurská, Kpt. Nálepku, Námestie L. Novomeského, Braniskova, Tatranská, Štítova, Pajorova, Jarná.
ŠTVRTOK 8. APRÍL 2021 sa budú čistiť tieto ulice:
Jesenná, Jilemnického, Park Angelinum, Strojárenská, Železničná, Garbiarska, Bocatiova, Czambelova, Tyršovo nábrežie, Jakobyho, Haviarska, Hutnícka, Bellova, Stromova, Lomená, Bencúrova, Thurzova, Rumanova, Jesenského, Kmeťova, Jiskrova, Löfflerova, Lermontovova.
Ďakujeme za porozumenie, spoluprácu a trpezlivosť!